PrimePool quay trở lại! Khóa HT để Giành 1.208.898 KRRX (Kyrrex)

Kính gửi người dùng Huobi,

Với sự trở lại của PrimePool, Huobi sẽ ra mắt một sự kiện đặc biệt cho HT vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Tham gia ngay để trải nghiệm PrimePool đã nâng cấp và giành những phần thưởng lớn!

 

Bm đ tham gia>>

 

Thi gian s kin:

19:00 (UTC+7) ngày 18 tháng 1 năm 2023 - 19:00 (UTC+7) ngày 25 tháng 1 năm 2023

 

Quy tc s kin:

Token

Phần thưởng Khai thác trong 7 ngày

Giới hạn Khóa Tối thiểu

Giới hạn Khóa Tối đa

Kỳ hạn

HT

1.208.898 KRRX

100 HT

Không giới hạn tối đa

Linh hoạt

 • Huobi sẽ chụp nhanh HT đã khóa của từng người tham gia và tổng số HT đã khóa của tất cả người tham gia mỗi giờ để tính toán phần thưởng. Phần thưởng sẽ tự động được hiển thị trong tài khoản Giao ngay của bạn.
 • Bạn sẽ nhận phần thưởng của giờ trước trong giờ tiếp theo sau khi khóa HT của bạn trong một giờ. Nếu bạn mở khóa HT sớm trong sự kiện, bạn sẽ không thể nhận bất kỳ phần thưởng nào trong giờ mà HT mở khóa.

*Dưới đây là hai tình hung đ bn tham kho:

 • Nếu người dùng A khóa HT lúc 9:01, người dùng s ch bt đu nhn phn thưởng lúc 11:00. Điu này là do thi hn khóa người dùng là dưới 1 gi khi phn thưởng được thanh toán lúc 10:00.
 • Nếu người dùng B khóa HT lúc 9:00 và m khóa lúc 9:59, người dùng s không nhn được phn thưởng. Điu này là do người dùng đã khóa token trong chưa đy mt gi khi phn thưởng được thanh toán lúc 10:00.
 • Phần thưởng cho sự kiện được tính bằng KRRX. Số lượng phần thưởng hàng giờ tùy thuộc vào số lượng HT thực tế mà bạn đã khóa trong một giờ.
 • Hệ số cấp bậc để tính số tiền bị khóa có hiệu lực của người dùng

  Số lượng HT khóa

  Hệ số cấp bậc

  Tính số tiền đã khóa có hiệu lực

  100 ≤ HT ≤ 5.000

  1

  Số tiền bị khóa có hiệu lực là 4.000 HT nếu bạn khóa 4.000 HT

  5.000 < HT≤ 10.000

  0,9

  Số tiền bị khóa có hiệu lực là 5.900 HT nếu bạn khóa 6.000 HT

  10.000 < HT ≤ 20.000

  0,7

  Số tiền bị khóa có hiệu lực là 10.200 HT nếu bạn khóa 11.000 HT

  20.000 < HT ≤ 50.000

  0,5

  Số tiền bị khóa có hiệu lực là 17.000 HT nếu bạn khóa 21.000 HT

  50.000 < HT≤ 100.000

  0,3

  Số tiền bị khóa có hiệu lực là 31.800 HT nếu bạn khóa 51.000 HT

  HT>100.000

  0,2

  Số tiền bị khóa có hiệu lực là 46.700 HT nếu bạn khóa 101.000 HT

 • Cách tính phần thưởng:

Phn thưởng khai thác hàng gi ca bn = S tin b khóa có hiu lc / Tng s tin b khóa có hiu lc ca tt c người tham gia * (1.208.898/7/24) KRRX.

Ví dụ: Người dùng A và người dùng B tham gia sự kiện trong giờ đầu tiên sau khi sự kiện bắt đầu. Người dùng A khóa 4.000 HT và người dùng B khóa 6.000 HT. Phần thưởng mà người dùng A sẽ nhận trong giờ đầu tiên là:

4.000 * 1 / {4.000 * 1 + (5.000 * 1 + (6.000 - 5.000) * 0,9)} * (1.208.898/7/24) KRRX

 

Điu khon & Điu kin:

 • Người dùng phải hoàn thành xác minh KYC-L1 và sử dụng tài khoản chính để đủ điều kiện tham gia sự kiện.
 • Do yêu cầu tuân thủ địa phương, người dùng từ quốc gia và lãnh thổ sau đây không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc Đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Singapore, Venezuela và Crimea.
 • Tài sản HT bị người dùng khóa trong khoảng thời gian này sẽ chụp nhanh dưới dạng tài sản nắm giữ của người dùng.
 • Huobi có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện. Trong trường hợp gian lận, Huobi có quyền loại những người dùng có liên quan và tước phần thưởng của họ.
 • Nội dung trên chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi trên Huobi.

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động giá lớn. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và thận trọng đưa ra quyết định trước khi giao dịch.Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro.Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ giao dịch của bạn.

Huobi
Ngày 17 tháng 1 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.