Định dạng Dominica Metaverse đã chính thức ra mắt! Tham gia Cuộc thi Giới thiệu Giao dịch để Chia sẻ 188.000 USDT

Kính gửi người dùng Huobi,

Để chào mừng ra mắt chính thức định dạng metaverse Dominica, Huobi sẽ triển khai cuộc thi giới thiệu giao dịch dành riêng cho những Nhà tiếp thị liên kết của chúng tôi. Chỉ cần giới thiệu bạn bè thực hiện những giao dịch giao ngay hoặc giao dịch hợp đồng tương lai và sẵn sàng chia sẻ 188.000 USDT!

 

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7), ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 19:00 (UTC+7), ngày 19 tháng 12 năm 2022

Điều kiện: Sự kiện chỉ dành cho những Nhà tiếp thị liên kết định danh Dominica. Bấm vào đây để trở thành Nhà tiếp thị liên kết Huobi.

Làm thế nào để tham gia:   

 

Sự kiện 1: Giới thiệu Bạn bè Giao dịch Giao ngay để Giành tới 1.000 USDT

Trong thời gian sự kiện, người tham gia giới thiệu bạn bè hoàn thành giao dịch giao ngay đủ điều kiện nhận phần thưởng dựa trên khối lượng giao dịch giao ngay của người được mời. Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể giành tới 1.000 USDT. Phần thưởng dành cho 100 người tham gia đứng đầu.

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Giao ngay

Phần thưởng/Người chiến thắng

Số người chiến thắng

Tổng phần thưởng

10.000.000 USDT

1.000 USDC

10

10.000 USDT

6.000.000 USDT

600 USDT

20

12.000 USDT

3.000.000 USDT

300 USDT

20

6.000 USDT

1.000.000 USDT

100 USDT

50

5.000 USDT

 

Sự kiện 2: Giới thiệu Bạn bè Giao dịch Hợp đồng Tương lai để Giành tới 6.000 USDT

Trong thời gian sự kiện, những người tham gia giới thiệu bạn bè hoàn thành giao dịch hợp đồng tương lai đủ điều kiện nhận phần thưởng dựa trên khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của người được mời. Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể giành tới 6.000 USDT. Phần thưởng dành cho 100 người tham gia đứng đầu.

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Phần thưởng/Người chiến thắng

Số người chiến thắng

Tổng phần thưởng

300.000.000 USDT

6.000 USDT

10

60.000 USDT

150.000.000 USDT

3.000 USDT

20

60.000 USDT

50.000.000 USDT

1.000 USDT

20

20.000 USDT

15.000.000 USDT

300 USDT

50

15.000 USDT

 

Lưu ý:

  • Những Nhà tiếp thị liên kết Huobi hưởng phần thưởng đặc biệt không đủ điều kiện tham gia sự kiện.
  • Khối lượng giao dịch giao ngay của tất cả token (mua + bán) sẽ tính vào tính toán khối lượng Sự kiện 1. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của tất cả token (mua + bán) sẽ tính vào tính toán khối lượng Sự kiện 2.
  • Chỉ khối lượng giao dịch đã thanh toán phí giao dịch mới tính cho sự kiện. Khối lượng giao dịch stablecoin, giao dịch không có phí giao dịch hoặc mức phí âm và những giao dịch liên quan đến sử dụng thẻ tích điểm hoặc phiếu hoàn tiền không được bao gồm trong tính toán khối lượng cho mục đích của sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ phân phối dựa trên yêu cầu khối lượng giao dịch cao nhất mà bạn có thể đạt.

 

Điều khoản & Điều kiện:

  • Những người tham gia yêu cầu hoàn thành xác minh KYC. Không hoàn thành xác minh KYC trước khi sự kiện kết thúc sẽ dẫn đến mất phần thưởng.
  • Do yêu cầu tuân thủ của địa phương, người dùng từ một số quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Vui lòng tham khảo chi tiết Thỏa thuận Người dùng Huobi.
  • Không thể sử dụng tài khoản phụ để tham gia sự kiện. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính của họ.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản Huobi của người dùng trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn chưa nhận phần thưởng trước 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] nhận trợ giúp.
  • Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. Huobi có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi.

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro lớn do giá cả biến động. Xin vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro tại đây. Huobi sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ giao dịch của bạn.

 

Huobi

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.