Huobi Hỗ trợ Nâng cấp IRISnet (IRIS)

Kính gửi người dùng Huobi,

Theo như thông báo chính thức của IRISnet, quá trình nâng cấp IRISnet (IRIS) sẽ diễn ra với số lượng block liên kết là 17.685.953, hoặc vào khoảng 12:30 (UTC+7) (chỉ để tham khảo) vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. Huobi sẽ hỗ trợ IRISnet (IRIS) nâng cấp với kế hoạch dưới đây:

 

Huobi sẽ tạm dừng dịch vụ nạp và rút với IRIS lúc 12:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 12 năm 2022. Bạn có thể nạp IRIS trước. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả yêu cầu kỹ thuật liên quan đối với tất cả người dùng đang nắm giữ IRIS trong tài khoản Huobi của họ.

 

Vui lòng lưu ý:

● Giao dịch IRIS sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng.

● Nâng cấp IRISnet (IRIS) sẽ không tạo ra token mới.

● Huobi sẽ tiếp tục nạp và rút với IRIS sau khi chúng tôi cho rằng mạng nâng cấp đã ổn định, điều này sẽ không thông báo thêm.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Huobi

Ngày 2 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.