Kích hoạt Khấu trừ HT để Giảm 25% Phí Giao dịch Giao ngay!

Kính gửi người dùng Huobi,

Huobi ra mắt chiến dịch đặc biệt, bạn có thể tiết kiệm 25% phí giao dịch giao ngay bằng cách kích hoạt Khấu trừ HT.

Sự kiện bắt đầu lúc 10:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 11 năm 2022 và vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới về thời gian kết thúc.

Trong thời gian sự kiện, những nhà giao dịch đã kích hoạt Khấu trừ HT có thể thanh toán phí giao dịch giao ngay và phí giao dịch ký quỹ bằng tài sản HT của họ và hưởng giảm 25% dựa theo mức phí ưu đãi tương ứng với các cấp Prime. Số tiền cần thiết chuyển đổi thành HT tương đương theo giá thị trường để thanh toán phí.

Ví dụ: nếu bạn là người dùng Prime 3, tỷ lệ phí Maker/Taker của bạn là 0,1% với giao dịch giao ngay. Khi kích hoạt "Khấu trừ HT", bạn chỉ có thể hưởng mức phí Maker/Taker là 0,075%.

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hoá "Khấu trừ HT" trong "Tôi" >> "Phí" và đọc thêm về khấu trừ HT.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.