Chuyển Tiền vào Tài khoản Hợp đồng Tương lai

Cách 1:

1. Chọn loại bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như BTCUSDT V.cửu và bấm vào biểu tượng Chuyển khoản ở góc trên bên phải của Mục lệnh trên trang giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M.

 

2. Như minh họa trong hình dưới đây, tài sản được chuyển từ tài khoản Giao ngay sang tài khoản USDT-M-USDT-Chéo theo mặc định.

3. Và chắc chắn, bạn cũng có thể chọn những tài khoản khác ngoài tài khoản USDT-M-USDT-Chéo dựa trên giao dịch của bạn.

 

4. Nhập số tiền chuyển hoặc bấm vào "Tất cả" để chuyển tất cả số dư của bạn, sau đó bấm vào nút "Chuyển khoản" ở cuối trang.

Cách 2:

Bấm vào chức năng "Chuyển" trên trang Tài sản để vào trang chuyển khoản và làm theo những bước tương tự như trong Cách 1.