Bắt đầu Giấc mơ World Cup của bạn —— Tham gia Cuộc thi Giao dịch Huobi, Giành 2.000.000 USD và vé xem World Cup

Kính gửi Người dùng Huobi Global,

Cuộc thi Giao dịch Huobi lần 2 sẽ DIỄN RA vào ngày 3 tháng 10 năm 2022! Giành 2.000.000 USD và vé xem World Cup!

Những nhà tài trợ chính thức của Cuộc thi Giao dịch Huobi là BRISE, ING, WBT, UNQ, DFX, TON, SOUL.

Truy cập Ngay>>

 

Thời gian Sự kiện:

07:00:00 ngày 3 tháng 10 năm 2022 - 07:00:00 ngày 10 tháng 10 năm 2022 (UTC+7)

 

Quy tắc sự kiện:

 • Người dùng truy cập trang sự kiện sẽ tự động đăng ký tham gia sự kiện. Nếu bạn không truy cập trang sự kiện, bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng từ sự kiện.
 • Trong thời gian diễn ra cuộc thi, khối lượng giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai hàng ngày sẽ xếp hạng để xác định xem bạn có vào bảng xếp hạng hay không. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu giao dịch để có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 2.000.000 USDT!
 • Giải thưởng May mắn dành cho tất cả người tham dự đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch trong nhóm Nhà giao dịch Mới bắt đầu. Nhận chia sẻ tổng giải thưởng 7.000 USDT ngay!
 • Nếu bạn giao dịch token cụ thể, khối lượng giao dịch của bạn sẽ nhân lên để tính xếp hạng và cơ hội vào được bảng xếp hạng sẽ cao hơn!

Loại

Token

đòn bẩy

Giao dịch tiền tệ

BRISE

3

Giao dịch tiền tệ

ING

3

Giao dịch tiền tệ

WBT

3

Giao dịch tiền tệ

UNQ

2.5

Giao dịch tiền tệ

DFX

2

Giao dịch tiền tệ

TON

2

Giao dịch tiền tệ

SOUL

1.5

Ký quỹ

BTC/USDT

2

Ký quỹ

FIL/USDT

2

Ký quỹ

XRP/USDT

2

 

 • Dựa trên cấp độ Prime mỗi ngày, người tham gia sẽ thêm vào một trong 3 nhóm: Nhà giao dịch Mới bắt đầu, Nhà giao dịch Tài năng và Nhà giao dịch Chuyên nghiệp.

Nhóm Cuộc Thi

Cấp độ Prime

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Prime 0

Nhà giao dịch Tài năng

Prime 1 - Prime 2

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

Prime 3 - Prime 11

 • Cấp độ Prime của bạn sẽ cập nhật lúc 10:00 (UTC+7) hàng ngày, điều đó quyết định nhóm của bạn trong cuộc thi. Bạn sẽ được chỉ định vào nhóm tương ứng của mình khi bạn vào trang sự kiện.
 • Nếu cấp độ Prime của bạn đã thay đổi, bạn có thể được chuyển vào vào một nhóm khác. Trong khi đó, dữ liệu giao dịch của bạn không bị ảnh hưởng.

 

Phân bổ Phần thưởng:

Tổng Giải thưởng Hàng ngày (Cuộc thi Giao dịch Giao ngay)

Xếp hạng

Số lượng Phần thưởng (USDT)

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Nhà giao dịch Tài năng

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

1

2400

6.000

11,000

2

1600

3,600

7.000

3

1000

2.000

4.000

4

600

1.400

3.000

5

360

1.200

2.000

6

300

1.000

1.400

7

260

800

1.200

8

240

700

1.100

9

220

640

900

10

200

600

800

11 và trở lên

(Tương ứng theo khối lượng giao dịch)

1.000

2,400

4.000

Điều kiện

Khối lượng Giao dịch Trong ngày ≥200 USDT

Khối lượng Giao dịch Trong ngày ≥10.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Trong ngày ≥150.000 USDT

 

Tổng Giải thưởng Chung (Cuộc thi Giao dịch Giao ngay)

Xếp hạng

Số lượng Phần thưởng (USDT)

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Nhà giao dịch Tài năng

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

1

18,000

40,000

100,000

2

14,000

30,000

56,000

3

8.000

18,000

32,000

4

5.000

12,000

24,000

5

3.200

11,000

16,000

6

2,800

9,000

13.000

7

2,600

8.000

11,000

8

2,400

7.000

10.000

9

2,200

6,400

9,000

10

2.000

6.000

8.000

Điều kiện

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥2.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥100.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥1.500.000 USDT

 

Tổng Giải thưởng PnL (Cuộc thi Giao dịch Giao ngay)

Xếp hạng

Số lượng Phần thưởng (USDT)

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Nhà giao dịch Tài năng

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

1-10

400 USDT/nhà giao dịch

2.000 USDT/nhà giao dịch

4.000 USDT/nhà giao dịch

Điều kiện

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥2.000 USDT và PnL tích lũy ≥200 USDT trong cuộc thi

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥100.000 USDT và PnL tích lũy ≥1.000 USDT trong cuộc thi

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥1.500.000 USDT và PnL tích lũy ≥150.000 USDT trong cuộc thi

 

Tổng Giải thưởng Hàng ngày (Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Tương lai)

Xếp hạng

Số lượng Phần thưởng (USDT)

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Nhà giao dịch Tài năng

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

1

2,400

6.000

11,000

2

1,600

3,600

7.000

3

1.000

2.000

4.000

4

600

1.400

3.000

5

360

1.200

2.000

6

300

1.000

1.400

7

260

800

1.200

8

240

700

1.100

9

220

640

900

10

200

600

800

11 và trở lên

(Tương ứng theo khối lượng giao dịch)

Chia sẻ 500 USDT hàng ngày vào Ngày giao dịch 1, 3 và 7

Chia sẻ 1.000 USDT hàng ngày vào Ngày giao dịch 1, 3 và 7

Chia sẻ 1.800 USDT hàng ngày vào Ngày giao dịch 1, 3 và 7

Điều kiện

Khối lượng Giao dịch Trong ngày ≥5.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Trong ngày ≥200.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Trong ngày ≥3.000.000 USDT

 

Tổng Giải thưởng Chung (Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Tương lai)

Xếp hạng

Số lượng Phần thưởng (USDT)

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Nhà giao dịch Tài năng

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

1

18,000

40,000

100,000

2

14,000

30,000

56,000

3

8.000

18,000

32,000

4

5.000

12,000

24,000

5

3.200

11,000

16,000

6

2,800

9,000

13.000

7

2,600

8.000

11,000

8

2,400

7.000

10.000

9

2,200

6,400

9,000

10

2.000

6.000

8.000

Điều kiện

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥50.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥2.000.000 USDT

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥30.000.000 USDT

 

Tổng Giải thưởng PnL% (Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Tương lai)

Xếp hạng

Số lượng Phần thưởng (USDT)

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Nhà giao dịch Tài năng

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

1-10

400 USDT/nhà giao dịch

2.000 USDT/nhà giao dịch

4.000 USDT/nhà giao dịch

Điều kiện

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 50.000 USDT và PnL tích lũy ≥100 USDT trong cuộc thi

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥2.000.000 USDT và PnL tích lũy ≥1.000 USDT trong cuộc thi

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥30.000.000 USDT và PnL tích lũy ≥10.000 USDT trong cuộc thi

 

Giải thưởng May mắn

 • Trong sự kiện, người tham gia có khối lượng giao dịch giao ngay trong ngày đạt 200 USDT hoặc khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 5.000 USDT sẽ có cơ hội giành giải thưởng May mắn. Người chiến thắng sẽ quyết định theo Thể lệ của Rút thăm Người chiến thắng May mắn. Truy cập Ngay>>
 • Số chiến thắng của ngày giao dịch trước dựa trên giá trị hash của khối ETH đầu tiên sau 07:00 (UTC+7) mỗi ngày.
 • Có 10 người chiến thắng May mắn mỗi ngày và mỗi người chiến thắng sẽ được thưởng 100 USDT (tương đương). Giải thưởng sẽ chuyển vào Phần Thưởng Của Tôi (từng là Túi Của Yôi) của người thắng cuộc trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

Phần thưởng Bổ sung:

 • Người tham gia có thứ hạng sau cũng sẽ giành một vé FIFA World Cup như phần thưởng bổ sung:

Bảng xếp hạng

Nhóm

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Tổng quan của Cuộc thi Giao dịch Giao ngay

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Hạng 1-3

Nhà giao dịch Tài năng

Hạng 1-3

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

Hạng 1 - 10

Bảng xếp hạng Tổng quan của Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Hạng 1-3

Nhà giao dịch Tài năng

Hạng 1-3

Nhà giao dịch Chuyên nghiệp

Hạng 1 - 10

 • Huobi Global sẽ thông báo cho người thắng cuộc qua email trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Người thắng cuộc cần cung cấp thông tin cần thiết và trả lời email trong 72 giờ, nếu không giải thưởng của họ sẽ bị huỷ bỏ.

 

Điều khoản và Điều kiện:

● Market maker không đủ điều kiện tham gia cuộc thi và chia sẻ phần thưởng.

● Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia Cuộc thi Giao dịch Huobi độc lập. Khối lượng giao dịch trong tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính của họ.

● Khối lượng giao dịch giao ngay có phí giao dịch đã được khấu trừ bằng thẻ tích điểm hoặc phiếu hoàn tiền sẽ không được tính vào khối lượng cho sự kiện. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai không phí giao dịch, mức phí maker hoặc mức phí âm sẽ không tính vào tính toán cho sự kiện.

● Tự giao dịch sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng giao dịch.

● Để tuân thủ chính sách quy định địa phương, dịch vụ giao dịch không khả dụng ở quốc gia hoặc lãnh thổ sau: Venezuela, Syria, Sudan, Triều Tiên, Iran, Cuba, Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ, Trung Quốc Đại lục, Singapore, Hong Kong SAR (giao dịch hợp đồng tương lai), Vương quốc Anh (giao dịch hợp đồng tương lai của nhà giao dịch lẻ), Tây Ban Nha, Malaysia, Hà Lan, New Zealand.

● Phần thưởng sẽ hiển thị trong Phần Thưởng Của Tôi (từng là Túi Của Tôi) của người thắng cuộc trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

● Huobi Global có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có bất kỳ dấu hiệu gian lận.

 

 

Huobi Global

Ngày 2 tháng 10 năm 2022

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.