Huobi Global Thông báo Bổ sung về Hỗ trợ Sáp nhập Ethereum trong thời gian tới

Kính gửi Người dùng Huobi Global,

Chúng tôi căn cứ vào thông báo trước về "Hỗ trợ Sáp nhập Ethereum trong thời gian tới" (Xem chi tiết) được đăng vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 và thực hiện thay đổi sau với Thông báo dựa trên thỏa thuận mới nhất với dịch vụ giao dịch ký quỹ:

1. Tạm dừng dịch vụ cho vay ký quỹ

Từ 19:00 09-09-2022 (UTC+7) đến 07:00 16-09-2022 (UTC+7), dịch vụ cho vay với giao dịch ký quỹ chéo và biệt lập ETH sẽ tạm ngừng. Những khoản vay ký quỹ ETH (chéo và biệt lập) phát sinh trước ngày 08:59:59 13-09-2022 (UTC+7) sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Thanh toán trước hạn

Vui lòng đảm bảo hoàn trả mọi khoản vay ETH chưa thanh toán trước 08:59:59 13-09-2022 (UTC+7) để tránh tổn thất phát sinh do việc thanh lý. Để tránh gây ra biến động đáng kể về giá thị trường, đóng vị thế sẽ thực hiện theo đợt được nhóm ngẫu nhiên khác nhau. Giá đóng vị thế ETH dựa theo giá thị trường.

3. Thanh lý Bắt buộc

Từ 09:00 đến 11:00 13-09-2022 (UTC+7), Huobi Global sẽ thanh lý và đóng tất cả vị thế ETH chéo và biệt lập còn mở.

4. Airdrop chuyển các forked token

Huobi Global sẽ airdrop các forked token vào tài khoản người dùng dựa theo số dư ảnh chụp nhanh ETH sau khi đóng tài khoản ký quỹ của bạn.

5. Mở trở lại dịch vụ cho vay ký quỹ

Khi Sáp nhập Ethereum và hoàn thành forking, Huobi Global sẽ mở lại dịch vụ cho vay ký quỹ ETH đúng thời hạn. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

6. Nhắc nhở rủi ro

Vui lòng quản lý vị thế của bạn một cách phù hợp và tuân theo điều kiện thị trường chặt chẽ trong thời gian xảy ra forking, có thể dẫn đến biến động giá mạnh và gây ra sự kiện thanh lý.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

Huobi Global

Ngày 9 tháng 9 năm 2022

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.