Quy tắc sự kiện cho PrimeEarn Giai đoạn 5

Thời gian khuyến mãi: 18:00 (UTC+7) vào ngày 9 tháng 3 năm 2022 - 17:59 (UTC+7) vào ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

Sự kiện 1: Tận hưởng APY cao nhất với tổng vốn hóa 200 triệu USDT

 

Theo ưu đãi của PrimeEarn cho Khoản tiền gửi cố định, Không tỷ lệ bậc APY và không giới hạn cá nhân,tất cả số tiền đã đăng ký trong thời gian khuyến mãi có thể được hưởng APY sau đây.

 

Tokens

APY

Thời hạn gửi

(Lợi nhuận hàng năm)

(Không được phép chấm dứt sớm)

USDT

8%

14 ngày

ETH

5%

HUSD

8%

UST

19%

 

Ai có thể tham gia?

Người dùng đã hoàn thành xác minh ID có thể đặt cọc theo giới hạn cá nhân trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

 

Sự kiện 2: Tham gia PrimeEarn để giành được phiếu thưởng tăng cường APY đến 200%!

 

Gửi tiền bằng PrimeEarn để tham gia rút thăm may mắn. Giải thưởng bao gồm các phiếu thưởng tăng cường APY khác nhau cho các token khác nhau. Phần thưởng cao nhất là phiếu giảm giá 200% APY cho khoản tiền gửi cố định USDT trong 30 ngày của Huobi Earn, với tiền thưởng lên đến 10.000 USDT.

Yêu cầu số tiền gửi

Cơ hội quay

≥100 USDT

1 vòng 

※ Tất cả các khoản tiền gửi (không bao gồm tiền gửi linh hoạt) tại Huobi Earn đều đủ điều kiện cho rút thăm may mắn này.

※ Phiếu thưởng APY tăng cường với APY khác nhau cho các token tương ứng sẽ được phân phối ngẫu nhiên trong rút thăm may mắn.

※ Người dùng đủ điều kiện có thể nhận được 1 cơ hội quaymỗi ngày và cơ hội hàng ngày được đặt lại lúc 18:00 (UTC+7).

 

Sự kiện 3: Khách hàng chính để tận hưởng phiếu thưởng tăng cường APY độc quyền

 

Người dùng đã tham gia Huobi PrimeEarn và đáp ứng các yêu cầu sau sẽ được thưởng Phiếu thưởng tăng cường APY cao khi thời gian khuyến mãi kết thúc.

Yêu cầu gửi

Phiếu thưởng tăng cường 0,5% -1% APY

trong 30 ngày mà không có Giới hạn Cá nhân

≥1000,000 USDT

1 phiếu

※ Các khoản tiền gửi chung (không bao gồm Ưu đãi PrimeEarn) đủ điều kiện nhận Phiếu thưởng tăng cường APY 0,5% -1% mà không có giới hạn riêng lẻ. 

※ Phiếu thưởng tăng cường APY sẽ được phân phối cho người tham gia tương ứng với khối lượng tiền gửi tích lũy của họ sau khi thời gian khuyến mãi kết thúc.

 

Sự kiện 4: Tham gia Huobi đầu tư kép để kiếm tới 300% APR và nhận 40% Phiếu thưởng tăng cường APY 

 

Đăng ký BTC / ETH / USDT với Đầu tư kép của Huobi để tận hưởng APY lên đến 300%! Người dùng thực hiện đăng ký đầu tiên với Đầu tư kép kiếm tiền từ Huobi sẽ được thưởng một phiếu thưởng tăng cường APY 40% vào ngày làm việc tiếp theo. Đồng hồ sẽ được đặt lại hàng ngày vào lúc 18:00 (UTC+7) từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2022.