Phần thưởng lên tới 200 USDT cho mỗi người dùng hợp đồng USDT-M mới

Thời gian chiến dịch: 19:00 (UTC+7) vào ngày 21 tháng 1 năm 2022 - 19:00 (UTC+7) vào ngày 6 tháng 3 năm 2022

Các công cụ phái sinh được chỉ định: USDT-margined contracts (bao gồm USDT-margined swaps and USDT-margined futures)

Người dùng có thể tham gia sự kiện:

● người dùng đã kích hoạt giao dịch USDT-margined contract trong suốt chiến dịch;

● người dùng đã kích hoạt giao dịch hợp đồng ký quỹ USDT trong 4 tháng qua nhưng chưa bao giờ thực hiện giao dịch.

Thể lệ: Sau khi đăng ký, người dùng đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng tương ứng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được quy định bên dưới trong thời gian hiệu lực. Nếu bạn đã giao dịch các USDT-margined contract trước khi đăng ký, bạn sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào chiến dịch. Tổng giải thưởng được cung cấp sẽ lên đến 30.000 USDT hàng ngày cho phần thưởng dùng thử trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước! Mỗi người dùng có thể kiếm được tới 200 USDT tiền thưởng dùng thử trong suốt chiến dịch.

Nhấp vào đây để xem dữ liệu giao dịch hoặc nhận phần thưởng >>>

STT

Nhiệm vụ và thời hạn hiệu lực

Phần thưởng 

(Phiếu thưởng dùng thử)

1

Kích hoạt giao dịch hợp đồng USDT-M và hoàn tất giao dịch 

(trong chiến dịch)

2 USDT 

2

Khối lượng giao dịch của các USDT-margined contract ≥ 5.000 đô la 

(trong vòng 7 ngày sau giao dịch đầu tiên)

5 USDT 

3

Số ngày giao dịch tích lũy của các giao dịch USDT-margined contract ≥ 7

& Khối lượng giao dịch ≥ 20.000 đô  

 (trong vòng 15 ngày sau giao dịch đầu tiên)

10 USDT

4

Khối lượng giao dịch của các USDT-margined contract ≥ 100.000 đô 

(trong vòng 15 ngày sau giao dịch đầu tiên)

30 USDT 

5

Khối lượng giao dịch của các USDT-margined contract ≥ 300.000 đô 

(trong vòng 15 ngày sau giao dịch đầu tiên)

60 USDT

6

Khối lượng giao dịch của các USDT-margined contract ≥ 1.000.000 đô (trong vòng 15 ngày sau giao dịch đầu tiên)

93 USDT

 

Điều khoản và điều kiện:

  1. Các market maker và các tài khoản phụ của họ không được phép tham gia vào chiến dịch này.
  2. Người tham gia được yêu cầu hoàn thành Xác minh nâng cao.
  3. Nếu bạn đã giao dịch các sản phẩm phái sinh được chỉ định trước khi đăng ký, bạn sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào chiến dịch.
  4. Phần thưởng phải được nhận trên trang sự kiện trong vòng 3 ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị mất.
  5. Phần thưởng USDT được đề cập trong biểu đồ trên sẽ được trao dưới dạng phiếu thưởng dùng thử. Và hệ thống sẽ chuyển phiếu đến Phiếu thưởng phái sinh khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng.
  6. Phiếu thưởng dùng thử sẽ có giá trị trong 7 ngày và các phiếu thưởng chưa được quy đổi sẽ tự động hết hạn sau thời gian quy đổi. Vui lòng đổi phiếu thưởng của bạn trong thời gian! Sau khi bạn đổi phiếu thưởng, phần thưởng dùng thử sẽ được phân phối vào tài khoản cross-margin của người dùng của các hợp đồng ký quỹ USDT.
  7. Huobi sẽ loại người dùng và trả lại phần thưởng cho nhóm giải thưởng nếu phát hiện bất kỳ hành vi bất chính nào, chẳng hạn như đánh số tiền có hại, đăng ký hàng loạt tài khoản phụ, giao dịch rửa, v.v. trong chiến dịch.
  8. Huobi Global có quyền giải thích và sửa đổi các điều khoản và điều kiện cho chiến dịch này.

 

Huobi Futures

21 tháng 1 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.