Giới thiệu ERTHA

ERTHA metaverse là Heroes Of Might And Magic thuộc thể loại trò chơi lấy cảm hứng từ đời sống kinh tế và xã hội được xây dựng trên chuỗi thông minh Binance để khám phá và điều tra thế giới bằng cách chọn chuyên môn và tăng sức mạnh cho NFT, quốc gia của bạn.

Trò chơi được thiết kế để tái tạo một môi trường đời thực, mô phỏng các hành động mà mọi người phải thực hiện để kiếm sống. Trò chơi của ERTHA có một khái niệm độc đáo kết hợp Chiến lược, Xã hội, MMO, RPG, Play2Earn và Play2Learn.

Các tính năng chính :

Toàn cầu của ERTHA là 350.000 mảnh đất HEX, được đại diện là NFT. Sở hữu đất nền HEX, bạn sẽ nhận được doanh thu cho mọi giao dịch với tư cách là chủ sở hữu đất, trọn đời.

Trò chơi Blockchain đầu tiên bao gồm cơ chế Chơi để học - bạn học các kỹ năng trong thế giới thực khi chơi

ERTHA là một trò chơi chiến lược P2E, Metaverse, có kinh tế, chiến tranh và chính trị do người chơi điều khiển thực sự.

Người chơi phải cân đối ngân sách sản xuất, thương mại và tài chính để luôn đi trước đối thủ một bước.

Phân phối và khóa token:

Phân bổ Tỉ lệ phân bổ Lịch trình phát hành token
Vòng Seed  3.5% 2,5% tại TGE, thời hạn 2 tháng, 3,5% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 30, 3% vào tháng 31
Vòng chiến lược 8% 5% tại TGE, kỳ hạn 1 tháng, 4% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 25, 3% vào tháng 26
Vòng Private 7% 7,5% tại TGE, kỳ hạn 1 tháng, 5% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 20, 2,5% vào tháng 21
Vòng cộng đồng (công khai) 2.5% 10% tại TGE, linear vesting trong 6 tháng
P2E, Staking 31% 1% tại TGE, 0,5% giữa các tháng từ 2 đến 12, 1% giữa các tháng 13 đến 18, 2% giữa các tháng 19 đến 24, 5% giữa các tháng 25 đến 39 và 0,5% vào tháng 40.
Niêm yết  3% 50% tại TGE, 50% vào tháng thứ 2
Đội ngũ & Cố vấn 10% 0% tại TGE, 5,56% giữa các tháng từ 13 đến 29 và 5,48% vào tháng thứ 30.
Nhóm cộng đồng 1% 0% tại TGE, 5,56% giữa các tháng từ 13 đến 29 và 5,48% vào tháng thứ 30.
Quỹ hệ sinh thái 27% 0% tại TGE, 5,56% giữa các tháng từ 13 đến 29 và 5,48% vào tháng thứ 30.
Thanh khoản 4% 25% tại TGE, 2,5% giữa các tháng từ 2 đến 12, 5% giữa các tháng 13 đến 21 và 2,5% vào tháng cuối
Marketing 3% 2% tại TGE, 2,5% giữa các tháng từ 2 đến 12, 5% giữa các tháng 13 đến 26 và 0,5% vào tháng cuối

Tiến trình dự án:

Tháng 2 năm 2021 - Hoàn thành 3 năm phát triển trò chơi ban đầu, ra mắt phiên bản trò chơi alpha

Tháng 9 năm 2021 - Vòng tài trợ seed kết thúc sau 24 giờ

Tháng 12 năm 2021 - NFT Land Marketplace ra mắt và phát hành đoạn giới thiệu trò chơi mới

Tháng 12 năm 2021 - 5,4 triệu đô la được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân

Cuối quý 1 năm 2022 - Dự kiến ​​ra mắt bản Beta với công cụ trò chơi mới

Nền tảng của đội:

ERTHA được dẫn dắt bởi Linas Kiguolis, một game thủ cả đời, chuyên gia CNTT và một doanh nhân sở hữu một doanh nghiệp CNTT thành công. Anh ấy đã làm việc với trò chơi này hơn 7 năm và biết rõ những điều cần biết của nó. Đội ngũ của ERTHA bao gồm hơn 100 nhà phát triển, nhà thiết kế, nghệ sĩ VFX cùng với các đối tác cốt lõi - Outfusion & Uraga. Vô số trò chơi đã được nhóm phát triển trong quá khứ với đồ họa và lối chơi tuyệt đẹp.

Liên kết liên quan:

Twitter - https://bit.ly/3EysRCT

Discord- https://bit.ly/3sEPkM3

Trang web ERTHA - https://bit.ly/3EwMhIf

Telegram - https://bit.ly/3JmrnPG

NFT Lands Marketplace - https://bit.ly/3z5J7dn

Nội dung trên trang này do nhóm ERTHA cung cấp.

 

Huobi Global

Ngày 29 tháng 12 năm 2021

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.