HUOBİ TURKEY KULLANICI HİZMET ŞARTLARI

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve AMACI

1.1. Taraflar

İşbu Huobi Turkey Kullanıcı Hizmet Şartları (“Sözleşme”) ve zaman zaman burada anılan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası teşkil eden ekleri, Huobi Turkey Teknoloji A.Ş. (“Huobi Turkey”) ile İnternet Sitesine/Uygulamaya üye olmuş ve kendisine bir kişisel hesap oluşturmuş gerçek kişi (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcının dijital hesabını açmayı onayladığı anda geçerli olur.

1.2. Amaç

İşbu Sözleşmenin amacı, İnternet Sitesinde veya Uygulamada Huobi Turkey tarafından sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini yeterli ve ayrıntılı bir şekilde belirlemektir.

 1. TANIMLAR

2.1. Huobi Turkey

Huobi Turkey Teknoloji A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 208654-5 sicil numarası ve Cerrahpaşa Mah. Çınar Sk. No:3 1C-/- Fatih/İSTANBUL adresi ile usulüne uygun olarak tescil edilmiştir.

2.2. Huobi Global

Seyşeller Cumhuriyeti yasaları uyarınca Seyşeller Cumhuriyeti’nde kurulu ve münferiden, dijital varlıkların işlemini ve ilgili hizmetlerin verilmesini sağlayan bir platform olan https://www.huobi.com sitesini işleten Huobi Global Limited’dir. Huobi Turkey, Huobi Global’den bağımsız bir kuruluş olup; bu platform üzerinde kısmen veya tamamen, herhangi bir şekilde bir erişimi veya kontrolü bulunmamaktadır.  Bunun sonucu olarak, Huobi Turkey, bu maddede belirtilen platformda ortaya çıkan herhangi bir olumsuz durumdan sorumlu tutulamaz.

2.3. Kripto para / Dijital Para Birimi

Kripto para birimleri veya dijital para birimleri, değerin dijital temsili olarak kriptografik yazılım ile şifrelenmiş ve ne merkez bankaları ne de kamu otoritesi tarafından çıkarılmış ne de itibari paraya bağlı olan, ancak gerçek veya tüzel kişiler tarafından takas aracı olarak kullanılan ve ekonomik olarak transfer edilebilen, saklanabilen veya takas edilebilen dijital para birimlerinin alt kümesidir.

2.4. Cüzdan / Kripto Para Cüzdanı

Cüzdan, kullanıcıların dijital para birimi gönderip almalarını ve bakiyelerini görüntülemelerini sağlamak amacıyla özel ve genel anahtarları saklayan bir yazılım programıdır.

 

2.5. İtibari Para

İtibari para, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan bir devlet tarafından yasal bir ödeme aracı olarak ihraç edilen ve desteklenen herhangi bir para birimidir. Huobi Turkey ve Huobi Global, Türkiye’deki kripto para alım satım işlemlerinde sadece Türk lirasına izin verdiğinden, İtibari Para, işbu Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda sadece kısaltması TL olan ve ₺ sembolüyle temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi para birimini ifade eder.

2.6. Kullanıcı

İnternet sitesine kaydolmuş ve İnternet Sitesi/Uygulama tarafından sunulan hizmetleri kullanmak için dijital bir hesap açmış, Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden 18 yaşın üzerindeki gerçek kişidir.

2.7. İnternet Sitesi/Uygulama

İnternet Sitesi, “https://www.huobi.com/tr-tr/” alan adlı ve alt URL’lere sahip siteyi ifade ederken; Uygulama, İnternet Sitesinden, Google Play'den veya Apple Store'dan indirilebilen mobil uygulamayı ifade eder.

 1. HAKLAR ve SORUMLULUKLAR

3.1.

Huobi Turkey, Huobi Global ve/veya onun bağlı şirketleri, alan adları, yazılım kodları, arayüzler, içerikler, ürün incelemeleri, videolar, algoritmalar, görseller, modeller, tasarımlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetler üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir.

3.2.

Kullanıcıya, Uygulamanın bir kopyasını mobil cihaza veya bilgisayara indirebilmesi ve kurabilmesi amacıyla, Uygulamanın bu nüshasını yalnızca kendi kişisel amaçları için kullanması ve kontrol edebilmesine yönelik sınırlı, münhasır ve münferit olmayan, devredilemez bir lisans verilir.

3.3.

Kullanıcı, hesabını ve haklarını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktaramaz veya devredemez ve üçüncü şahısların kendi hesabını kullanmasına izin veremez.

3.4.

Kullanıcı, Kullanım Politikamızda belirtilen şekilde, herhangi bir Yasaklı İş veya Yasaklı Kullanım ile uğraşmayacağını beyan ve taahhüt eder. Huobi Turkey, işbu Sözleşmenin ihlallerini ya da hizmetleri etkileyen davranışları inceleme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Huobi Turkey veya Huobi Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcının hesabının bir şekilde Yasaklanmış Kullanım ve/veya Yasaklanmış Bir İşletme ile ilişkili olduğuna kanaat getirirse, derhal ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcının hesabını geri alma, iptal etme ve/veya askıya alma ve/veya işlemleri engelleme veya Kullanıcı hesabında tutulan dijital para birimlerini dondurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı böyle bir durumun meydana gelmesi halinde Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in sorumlu olmayacağını kabul eder. İşbu Sözleşmenin hükümleri ile Kullanım Politikası arasında herhangi bir ihtilaf halinde, işbu Sözleşmenin hükümleri geçerli addedilecektir.

3.5.

Hizmetleri kullanmak için, Kullanıcı bir hesaba ("Hesap") kaydolmalıdır. Kayıt işlemi sırasında, Kullanıcı kimliğini doğrulamak zorundadır. Bu amaçla, Kullanıcı, Huobi Turkey’e ve Huobi Global’e isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, vergi mükellefi kimlik numarası, kimlik belgesi numarası (T.C. kimlik numarası, pasaport numarası vb.)ve banka hesabıyla ilgili bilgiler (bankanın adı, hesap türü, yönlendirme numarası ve hesap numarası gibi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı kişisel verileri sağlamayı kabul eder. Kullanıcının hizmetlere tamamen veya kısmen erişip bunları kullanabilme yetkisi, Kullanıcının sağladığı bilgilere bağlı olabilir. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu onaylar ve taahhüt eder. Hesap açarken sağladığı bilgilerin doğruluğundan, gizliliğinden ve güvenliğinden yalnızca Kullanıcı sorumludur.

3.6.

Huobi Turkey veya Huobi Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bir Hesabı açmayı reddedebilir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bir Kullanıcı, müşteri başına yalnız ve sadece bir hesap açabilir. Kullanıcı, Huobi platformu ile sağlayabileceği hesap sayısını kontrol eden herhangi bir operasyonel veya teknolojik önlemi engellememeyi kabul eder.

3.7.

Kullanıcı, kimliğinin, şifrelerinin, ipuçlarının, kişisel kimlik numaralarının (PIN), genel veya özel anahtarlarının veya Kullanıcının Hesabına ve hizmetlerine erişmek için kullandığı diğer tüm kodların güvenliğini ve kontrolünü sağlamaktan tek başına sorumludur. Yukarıda belirtilen bilgilerin ve/veya Kullanıcının kişisel bilgilerinin herhangi bir şekilde kaybolması veya tehlikeye girmesi, üçüncü taraflarca Kullanıcının Hesabına yetkisiz erişimine ve Kullanıcının Hesabında tutulan herhangi bir dijital para ve/veya fonun kaybolmasına veya çalınmasına sebebiyet verebilir. Huobi Turkey veya Huobi Global tarafından yapılan bir hata olmaması ve/veya Kullanıcının Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in herhangi bir bildirimini veya uyarısını takip etmemesi veyahut bu konuda işlem yapmaması sonucunda halel gelmiş olan hesap giriş bilgileri nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan Huobi Turkey veya Huobi Global sorumlu tutulamaz. Kullanıcının Hesap bilgilerinin tehlikeye girdiğini düşünmesi durumunda, derhal [email protected] adresi üzerinden Huobi Turkey ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

3.8.

Kullanıcı, Huobi Turkey’in zaman zaman Kullanıcının Hesabı ve hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak sağlayabileceği tüm iletişimleri, anlaşmaları, belgeleri, bildirimleri ve açıklamaları (toplu olarak, “İletişimler") elektronik olarak almayı kabul ve taahhüt eder. İletişim burada sayılanları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Kullanıcının kabul ettiği herhangi bir sözleşme veya politika ve bunlara ilişkin güncellemeler (ör. TOS, Gizlilik Politikası ve Ticari Kurallar); hesap bilgileri, hesap geçmişi, işlem makbuzları, onaylar ve diğer hesap veya işlem bilgileri; Huobi Turkey’in Kullanıcıya sunması için gerekli olabilecek yasal, düzenleyici ve vergi açıklamaları veya beyanları; Kullanıcı Hesabı ile bağlantılı olarak yapılan taleplere veya müşteri destek taleplerine verilen yanıtlar.

Huobi Turkey, işbu İletişimleri; İnternet Sitesi/Uygulama aracılığı ile, Kullanıcının profilinde belirtilen e-posta aracılığı ile, anında sohbet yoluyla ve/veya kısa mesaj ya da mobil anında iletme bildirimleri (push notification) gibi diğer elektronik iletişim yolları aracılığı ile göndererek yapabilir.

3.9.

Kullanıcı, İnternet Sitesinin/Uygulamanın yalnızca TL karşılığında hizmet sağladığı ve kripto /kripto arası işlemler, vadeli işlemler vb. gibi diğer hizmet türlerini sağlamadığı konusunda bilgi sahibidir.

3.10.

İtibari Para mevduatları ve işlemleri yalnızca Kullanıcının sahip olduğu banka hesaplarından ve bu banka hesapları aracılığıyla yapılabilir. Kullanıcı, bu banka hesabının tam kontrolünü ve mülkiyetini korumaktan tek başına sorumludur. Kullanıcının banka hesabının herhangi bir sebeple dondurulmuş veya tehlikeye atılmış olması ya da herhangi bir üçüncü tarafça kullanılıyor olması hallerinde Kullanıcı, İnternet Sitesinde/Uygulamada sağlanan hizmetleri kullanmayı bırakmalıdır. Huobi Turkey veya Huobi Global, Kullanıcının banka hesabına girilmesi nedeniyle herhangi bir kayıp, hasar veya iddiadan veyahut Kullanıcın kendi banka hesabından doğan ve bununla bağlantılı olarak herhangi bir kayıp, hasar veya iddiadan sorumlu tutulamaz.

3.11.

İtibari Para yatırımları, transferleri veya işlemleri ATM makinelerinde yapılamaz. Bu tür transferler geri alınabilecek, iptal edilebilecek veya bu transferlere başka şekillerde müdahale edilebilecek ve bu tür işlemleri gerçekleştiren Kullanıcı hesapları hakkında gerekli önlemler alınabilecektir.

3.12.

Huobi Turkey veya Huobi Global, İtibari Para yatırma veya çekme beyanlarında belirtilen saatler veya zaman dilimlerinde gerçekleştirilmeyen işlemlerde meydana gelen kayıp, zarar veya iddialardan sorumlu tutulamaz.

3.13.

İnternet Sitesi/Uygulama, Kullanıcıdan gelen talimatlara göre desteklenen kripto para birimini işlemektedir. Kullanıcı, İnternet Sitesinde/Uygulamada bu hususta bir talimat vermeden önce, tüm işlem bilgilerini doğrulamalıdır. Bir Kripto Para İşlemi gönderildikten sonra, Kripto Para Birimi ağı tarafından teyit edilene kadar onaylanmayabilir. Onay beklendiği süre boyunca işlem tamamlanmamış sayılır. İnternet Sitesi/Uygulama, Kullanıcının bir işleminin tamamlanmasından sonra, Kullanıcının daha fazla Hizmet kullanmasına izin vermeden önce ve/veya Kullanıcının belirli sınırların ötesindeki işlemlerde bulunmasına izin vermeden önce bir süre beklemesini isteyebilir.

Gönderilen herhangi bir dijital para birimi işlemi, aşağıdaki durumlar halinde ertelenebilecek, iptal edilebilecek, geri alınabilecek (mümkün olduğu ölçüde) veya işlenmesi reddedilebilecektir:

 1. Kanun hükmü gereği veya mahkeme celbi, mahkeme emri ya da diğer devlet emirlerinin varlığı halinde yahut işlem sınırlarını uygulamak maksadıyla,
 2. Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in işlemin kara para aklama, terör finansmanı, sahtekarlık veya herhangi bir mali suç teşkil ettiği veya yasadışı faaliyet içerdiğinden şüphelenmesi halinde,
 • Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in işlemin hatalı olduğu hususunda makul şüphe duyması halinde,
 1. Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in, işlemin Kullanım Politikamızda belirtilen yasaklı kullanım veya yasaklı bir işlem ile ilgili olmasından şüphelenmesi halinde,
 2. Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in, Kullanıcının işbu Sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğinden şüphelenmesi halinde.

Belirtilen durumlarda Huobi Turkey veya Huobi Global, Kullanıcıya bir satın alma siparişini ya da satış siparişini, aynı fiyata veya gecikmiş, iptal edilmiş, geri alınmış ya da başarısız işlemle aynı koşullarda iade etme yükümlülüğü altında değildir.

Kullanıcı, Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in temel dijital para birimi ağında  yayınlanan bir dijital para birimini geri alamayacağını kabul eder.

3.14.

Huobi Turkey veya Huobi Global, hizmetlerin tamamını veya bir bölümünü istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya sonlandırabilir. Huobi Turkey, Sözleşmeyi İnternet Sitesinde yayınlayarak, Uygulama aracılığıyla göndererek veya Kullanıcıya revize edilmiş Sözleşmeyi e-posta yoluyla göndererek düzeltebilir veya değiştirebilir; revize edilmiş Sözleşme bu zamanda geçerli olacaktır. Kullanıcı, yapılan değişiklik önerisini kabul etmezse, hizmetleri kullanmayı bırakabilir. Bu durumda Kullanıcının elinde bulunan tek ve yegane yol, işbu Sözleşmeyi feshetmek ve Hesabını kapatmaktır. Eğer Huobi Turkey, Kullanıcıya güncellenmiş Sözleşmeyi sunduktan sonra Kullanıcı hizmetleri kullanmaya devam ederse, güncellenmiş Sözleşme ile sınırlı kalmayı kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in, burada aksi açıkça belirtilmedikçe, hizmette herhangi bir değişiklik yapması veya hizmeti sona erdirmesi ya da Kullanıcının hizmetlere erişimini askıya alması veya sona erdirmesi nedeniyle Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.15.

Hizmetlerin kullanımı, tamamen Kullanıcının kendi riski altındadır. Huobi Turkey veya Huobi Global yatırım, vergi veya yasal tavsiye sağlamaz ve Kullanıcı adına işlem yapmaz. Tüm işlemler, Kullanıcı talimatlarına göre otomatik olarak doldurulur ve Kullanıcı, kişisel yatırım hedeflerine, finansal koşullara ve risk toleransına dayanarak herhangi bir yatırımın, yatırım stratejisinin veya ilgili bir işlemin kendisi için uygun olup olmadığını belirlemekten tek başına sorumludur.

Huobi Turkey, kullanıcıların dijital para birimlerini, belirtilen İtibari Paralar ile takas ettikleri bir aracı platformdur. Huobi Turkey veya Huobi Global, fiyatları belirlemez ve fiyatları etkileyebilecek herhangi bir durum ile bağlantısı yoktur.

Kripto para yatırımlarında belirli birtakım riskler bulunmaktadır. Kullanıcı, kripto para birimlerinin niteliğini ve kripto para birimi yatırımlarıyla ilişkili işbu riskleri tam olarak anladığını kabul eder. Kayıplara karşı Huobi Turkey veya Huobi Global tarafından verilen bir güvence yoktur. Huobi Turkey veya Huobi Global, fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.

3.16.

Huobi Turkey ve Huobi Global, kripto para birimlerinin nasıl kullanıldığını, nereye aktarıldıklarını veya hangi amaçlarla transfer edildiklerini veya yasadışı amaçlarla kullanılıp kullanılmadığını bilebilecek bir durumda değildir ve böyle bir durumda olamaz. Bu nedenle Huobi Turkey ve Huobi Global, kripto para birimlerinin yasadışı kullanımından veya kötüye kullanımından ve bunlarla ilgili doğacak olan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

3.17.

Kripto para birimlerinin kullanımının vergi ve yasal sonuçlarından veya bundan elde edilen karlardan tek başına Kullanıcı sorumludur. Huobi Turkey veya Huobi Global, Kullanıcının karı, kazancı veya davranışı nedeniyle oluşabilecek yasal ve vergi sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

3.18.

Huobi Global, Kullanıcının Hesabını korumak için basiretli bir tacir olarak azami gayreti göstermektedir. Bununla birlikte, ileri ve sofistike siber saldırılar nedeniyle Kullanıcı Hesabına zarar gelmesi halinde Huobi Global, Kullanıcı Hesabını korumak için gerekli idari ve teknik önlemleri almada gerekli gayret ve özeni göstermediğinin ispat edilmesi durumu haricinde, ortaya çıkacak zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

3.19.

İnternet Sitesinde/Uygulamada sunulan hizmetleri yalnızca 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden gerçek kişiler için geçerlidir. Huobi Turkey ve Huobi Global, ikamet tarihini ve yerini kanıtlayan kabul edilebilir belgeler talep etme hakkına sahiptir. Huobi Turkey ve Huobi Global, Kullanıcının yaşı ve konumunun belirtilen kriterleri karşılamadığı hususunda şüphe duyması halinde, kendi takdirlerine bağlı olarak, hizmetleri askıya alma veya sona erdirme haklarını saklı tutar.

3.20.

Huobi Turkey veya Huobi Global, sistem üzerindeki teknik bakım, onarım, düzeltmeler yapmak amacıyla hizmetleri veya Dijital Para Birimi İşlemlerini geri alabilir, iptal edebilir, erteleyebilir veya askıya alabilir. Huobi Turkey veya Huobi Global, bu tür teknik hatalardan veya sistem arızalarından sorumlu tutulamaz.

3.21.

Huobi Turkey; Huobi Turkey’e, çalışanlarına ve temsilcilerine karşı kaba ve uygunsuz bir dil kullanan ve bu çeşit bir davranışta bulunan Kullanıcıya karşı hizmetlerini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 1. PAZAR ve ÜCRETLER

4.1.

Alım satım için kullanılmasına izin verilen kripto para birimleri ve İtibari Para, Huobi Turkey tarafından İnternet Sitesinde/Uygulamada ilan edilecektir. Kullanıcı sadece Huobi Turkey tarafından izin verilen kripto para birimleri ve İtibari Para ile işlem yapma yetkisini haizdir.

Buna göre, Kullanıcı, Hesabını hizmetlerin izin verdiği kripto para birimleri ve İtibari Para ile finanse edebilecektir. Kullanıcının Hesabında tutulan kripto para birimleri, yalnızca İnternet Sitesi/Uygulama tarafından sunulan pazarda işlem yapmak için kullanılabilir.

İşlem ücretleri; özel kampanyalar, zaman, yer, işlem değeri, söz konusu kripto para birimi vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli değişkenlere dayalı değişikliklere tabidir. Bu nedenle, Kullanıcının İnternet Sitesindeki/Uygulamadaki geçerli ücret hakkında bilgi alması beklenir.

Kullanıcı işlem limitleri, Kullanıcının kimlik doğrulama seviyesine bağlı olarak değişebilir. Kullanıcı limitlerini Hesabında görüntüleyebilir.

Kullanıcı, Huobi Turkey ve Huobi Global tarafından istenebilecek ilave bilgileri sağlayarak limit artışları talep edebilir. Bu limit artışı talebi reddedilebilir veya mevcut limitler, Kullanıcı Geliştirilmiş Durum Tespitini tamamlasa dahi, sonraki bir zamanda düşürülebilir.

4.2.

Huobi Turkey, Kullanıcı İtibari Para birimini her çekişinde işlem ücreti alma ve dijital para birimlerini Kullanıcı Hesabına girme veya bu Hesabın dışına aktarma ücretini alma hakkına sahiptir.

Hizmetler aracılığıyla işlemler yaparak Kullanıcı, “https://www.huobi.com/tr-tr/fee/” internet sayfasında sunulan geçerli ücret tarifesinde belirtilen ücretleri ödemeyi kabul eder.

Tüm ücretler, kripto para birimleri ve İtibari Para cinsinde açıkça gösterilmeli ve ödenmelidir. Kullanıcı, Huobi Turkey’e ve Huobi Global’e ücretleri doğrudan doğruya Kullanıcı Hesabından otomatik olarak düşmesi için yetki verir. Mevcut tüm ücretler hesaplanır ve Kullanıcı bir işlemi onayladığında gösterilir. Şayet Kullanıcının ödenmemiş ücretlerden kaynaklanan bir borcu varsa, Huobi Turkey hakkını saklı tutar ve Kullanıcı, işbu ödenmemiş ücretler için Hesabını borçlandırma hususunda Huobi Turkey’e yetki verir.

Ücretler, zaman zaman değişebilir ve yeni ücretler, “https://www.huobi.com/tr-tr/fee/” internet sayfasında belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

Ücretler KDV, damga vergisi vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli vergileri içermez. İşlem tarihinde tahakkuk eden vergiler ilgili ücrete eklenir.

Her ayın sonunda, Huobi Turkey, Kullanıcıya aylık toplam ücretin tüm kalemlerinin açıkça belirtildiği bir elektronik fatura oluşturur.

4.3.

Temel dijital para ağında yayınlanan Dijital Para Birimi İşleminin geri alınamaz olması dolayısıyla, Huobi Turkey tarafından toplanan ücretler iade edilemez.

 1. SÜRE ve SONA ERME

5.1. Süre

İşbu Sözleşme, burada öngörülen hükümlere uygun olarak sona erinceye kadar yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

5.2. Sona Erme

Huobi Turkey, herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcıya önceden haber vererek veya haber vermeksizin aşağıda belirtilenleri yapabilir:

(a) Kullanıcının hizmetlere erişimini tamamen veya kısmen askıya alma, kısıtlama veya sona erdirme,

(b) Aşağıda belirtilen sebepler dahil olacak şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcının Hesabını devre dışı bırakma veya iptal etme:

 • Yasal olarak geçerli bir mahkeme celbinin, mahkeme emrinin ya da bir devlet otoritesine ait bağlayıcı kararının varlığı halinde
 • Kullanıcının Yasaklanmış Kullanım veya Yasaklanmış Bir İşletme ile bağlantılı olarak Hesabını kullanıyor olmasından şüphe duyması halinde,
 • Kullanıcının Hesabını kullanımının, görülmekte olan bir davaya, soruşturmaya veya devlet işlemine tabi olması halinde ve/veya Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in, Kullanıcının hesap etkinliği ile ilişkili olarak yasal ya da düzenleyici uyumsuzluk riskinin yüksek olduğunu algılaması halinde,
 • Kullanıcının görünür veya yasal iflası halinde,
 • Hesabın kara para aklama, terör finansmanı, sahtekarlık veya herhangi bir mali suç teşkil eden veya yasadışı başka bir faaliyette bulunduğundan şüphe duyması halinde,
 • Kullanıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmesi halinde,
 • Kullanıcının, birden fazla Hesap açması veya zaman zaman sunulabilecek promosyonları kötüye kullanması da dahil olmak üzere, Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in kontrollerini engelleyici olarak kabul edilen herhangi bir eylemde bulunması halinde.

5.3.

Kullanıcının Hesabının veya Kullanıcının hizmetlere erişiminin askıya alınması, iptali veya sona erdirilmesi, Kullanıcının Huobi Turkey’e borçlu olduğu ücretleri veya diğer tutarları ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Eğer Kullanıcının Hesabı askıya alınır, iptal edilir veya sonlandırılırsa, Kullanıcının Hesabıyla ilişkili tüm açık siparişler derhal iptal edilebilir, Kullanıcı Hesabında tutulan tüm dijital para birimlerinin transferi engellenebilir ve resmi karara kadar veya Hesabın askıya alınmasına ya da iptal edilmesine kadar Kullanıcının daha fazla sipariş vermesi engellenebilir.

5.4.

Kullanıcı, Kullanıcı Dijital Cüzdanı ile ilişkili dijital para birimini, Hesabın devre dışı bırakılması, iptal edilmesi veya sona erdirilmesinden sonraki doksan (90) gün boyunca transfer etme hakkına sahiptir. Meğer ki, böyle bir transfer, uygulanabilir/geçerli yaptırım programları dahil olmak üzere yasalar uyarınca veya geçerli mahkeme celbi veya mahkeme emri ile yasaklanmış olsun.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI ve GÜVENCE VERİLMEMESİ

6.1.

Kullanıcı, Hizmetin ve teknolojinin niteliğine ilişkin aydınlatıcı bilgiye dayalı olarak, Huobi Global'in, kripto para birimlerinin sıcak ve soğuk cüzdanlarda depolanmasından ve bakımından doğrudan ve münferiden sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı işbu vesileyle, kripto para birimleri ile ilgili herhangi bir olumsuz durumda Huobi Turkey’e talepte bulunmaya veya dava açmaya yönelik tüm haklarından geçerli ve kasıtlı olarak feragat ettiğini kabul eder.

6.2.

İnternet Sitesindeki/Uygulamadaki veriler, haberler, analizler, raporlar, istatistikler ve benzeri bilgilendirici içerikler kamuya açık üçüncü kişilerden gelmektedir. Bu tür bilgilendirici içerikler, Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in herhangi bir değişikliği, yorumu veya işlemesi olmadan, İnternet Sitesinde/Uygulamada objektif olarak sağlanmaktadır. Bu içerikle Huobi Turkey veya Huobi Global, Kullanıcıya doğrudan rehberlik etme veya kararını etkilemek adına Kullanıcıyı başka şekillerde belli bir seçime yönlendirme, Kullanıcıya çözümler sağlama, politik ya da finansal beyanat verme, Kullanıcıya yatırım tavsiyesi verme ya da bu içeriğin doğruluğunu garanti etme niyetinde değildir. Bilgilendirici içerikler birbiriyle tutarsız veya çelişkili olabilir. Huobi Turkey veya Huobi Global, bu tür içerikten veya Kullanıcının kendisine güvenmesinden kaynaklanan zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.

6.3.

Yasalar tarafından izin verilen azami ölçüde, hiçbir şekilde Huobi Turkey, Huobi Global ya da bağlı kuruluşları ve hizmet sağlayıcıları veya bunların ilgili memurları, yöneticileri, acenteleri, ortak girişimleri, çalışanları veya temsilcileri, (a) Kullanıcı Hesabındaki para biriminin 50.000 TL’den az olması durumunda, Kullanıcının Hesabında yer alan dijital para birimi miktarından daha fazlası için, (b) Kullanıcı Hesabındaki para biriminin 50.000 TL’den daha fazla olması durumunda, 50.000 TL’den daha fazla miktarlar için, (c) sözleşmeden, haksız fiilden, ihmalden, kusursuz sorumluluktan doğan veya hizmetlerin ya da Sözleşmenin yetkili veya yetkisiz kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan mahrum kalınan kar ya da özel, tesadüfi, dolaylı, maddi olmayan ve takip eden zararlardan, yetkili bir Huobi Turkey veya Huobi Global temsilcisinin ilgili zararların ortaya çıkma olasılığını biliyor veya bilmesi gerekiyor olduğu durumlarda dahi sorumlu tutulamaz. Bu, örnek olarak, Kullanıcının Huobi Turkey’in veya Huobi Global’in bir alım veya satım işlemini doğru bir şekilde işleme koyamadığını iddia etmesi halinde Kullanıcının zararlarının, Kullanıcının fiili zararı olan ve 50.000 TL’den fazla olmayan bir limitle sınırlı olacağı ve Kullanıcının mahrum kalınan karlar, mahrum kalınan iş imkanları veya diğer özel, tesadüfi, dolaylı, maddi olmayan veya takip eden zararları tahsil edemeyeceği anlamına gelmektedir.

6.4.

Hizmetler, açık, zımni veya yasal olsa da, herhangi bir temsil veya güvence olmaksızın “olduğu gibi" ve “mevcut haliyle” verilmektedir. Mevcut yasaların izin verdiği azami ölçüde, Huobi Turkey ve Huobi Global, belirli bir amaç için ve/veya ihlal durumunun olmaması için unvan, ticarete elverişlilik ve uygunluk konusundaki zımni güvenceleri özellikle reddeder. Huobi Turkey veya Huobi Global, hizmetlerin herhangi bir bölümüne veya burada yer alan materyallerden herhangi birine erişimin sürekli, kesintisiz, zamanında veya hatasız olacağına dair herhangi bir beyanda bulunmaz veya güvence vermez. Kullanıcı, Huobi Global ile ilişkiye girdiğini bilerek ve isteyerek onaylar ve kabul eder. Kullanıcı, banka hesaplarını kullanarak TL cinsinden mevduat yapabilir, İtibari Para bakiyesini tutabilir ve İnternet Sitesi/Uygulama üzerinden dijital bir varlığa dönüştürebilir. Kullanıcı, İtibari Parayı dijital paraya çevirirken doğabilecek risklerinin farkındadır. Huobi Turkey veya Huobi Global, sayılanlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya tazminat da dahil olmak üzere, hizmetlerin herhangi bir şekilde kullanılmasından ötürü Kullanıcıya karşı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek ve sorumlu olmayacaktır: (a) unutulan şifreler, yanlış oluşturulmuş işlemler veya yanlış yazılmış adresler gibi kullanıcı hataları, (b) sunucu hatası; (c) uygulamalara yetkisiz erişim; veya (d) bilgisayar korsanlığı (hackleme), virüs kullanımı, e-dolandırıcılık, kaba kuvvet, zorlama veya hizmetlere karşı herhangi bir sisteme ya da teknik bir arızaya yol açma gibi yetkisiz üçüncü şahıs faaliyetleri.

 1. UYGULANACAK HUKUK ve YARGI YETKİSİ

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri, bundan kaynaklanan ihtilafları çözmek için münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Huobi Global ve Kullanıcı arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, Huobi Global ve Kullanıcı arasında akdedilen sözleşmeye uygun olarak yürütülecektir.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir ilke, yasa, yönetmelik veya herhangi bir devlet kurumu, yerel, eyalet, veya federal yasalar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm, hükmün amaçlarını uygulanabilir yasaya göre mümkün olan en üst düzeye çıkaracak şekilde değiştirilecek ve yeniden yorumlanacaktır ve bu durum, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hizmetleri erteleme, askıya alma veya sona erdirme hakkını düzenleyen diğer Sözleşme hükümlerine halel getirmeksizin, açıkça öngörüldüğü üzere, Huobi Turkey, tabii afet, sivil veya askeri otorite eylemi, terör eylemi, sivil ayaklanma, savaş, grev veya diğer toplu iş uyuşmazlıkları, yangın, telekomünikasyon veya internet hizmetlerinde veya şebeke sağlayıcı hizmetlerinde kesinti, ekipman ve/veya yazılımın arızalanması nedeniyle oluşabilecek gecikme veya başarısızlıklar dahil diğer felaketler veya doğrudan veya dolaylı olarak makul kontrolü dışındaki herhangi bir sebep veya durumdan kaynaklanan gecikmelerden, performanstaki başarısızlıklardan veya hizmetlerde yaşanan kesintilerden ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecek başka bir olaydan ötürü sorumlu tutulamaz.