Maker&Taker Islemlerinin Huobi Global’de Baslamasiyla ilgili Duyuru

  1. “Maker” Terimiyle İlgili Bilgilendirme

Maker’i takip etmek, order book(veya varlık oranı belirleyerek) üzerinden belirlenen fiyat ve miktarda sınırlandırılmış şekilde oluşturulan alış veya satış emri girmektir.

Örneğin, BTC alım siparişlerindeki, Alım 1 emri 0.01 miktarı ile 9650.17 fiyatındadır. Eğer, “Maker’i takip et” düğmesine tıklarsanız, sistem 9650.17 fiyatından 0.01 BTC satın almak için bir sınırlama emri girecektir. Sınırlama emirlerinin satılması metodu da aynı şekilde çalışır.

Fonksiyon, en iyi teklifleri ve talepleri yakından takip ederek hızlı bir şekilde satış yapmak veya satın almak üzere limit siparişleri vermek üzere en iyi şekilde çalışır.

  1. “Taker” Terimiyle İlgili Bilgilendirme

Taker, seçilen maker fiyatına göre bir IOC emri verme (doldur veya yok et) işlemine ve Satın Alma 1/Satım 1'den order booktaki (veya varlık oranı belirleyerek) seçilen emre kadar olan tüm emirlerin toplam miktarına göre işlemi belirtir.

Örneğin, BTC satış siparişlerindeki 5. fiyat 0.3 miktarıyla 9647.10'dur. Eğer, “Taker” düğmesine tıklarsanız, sistem 9647.10 fiyatıyla 1.94 miktarında (1. Alıştan 5. Alış'a kadar olan toplam tutar) almak için bir IOC emri verecektir. Satış emirleri için de aynı şekilde çalışır.

Fonksiyon, en iyi şekilde dijital varlıkların hızlıca alınıp/satılması için çalışmaktadır.

  1. Varlık oranını belirleyerek emir girme ile ordek booktan miktar seçerek emir girme arasındaki fark

Taker ve maker işlevlerinde, emir vermenin iki yolu vardır: “varlık oranını belirleme” ve “order booktan miktarı seçme”. Varsayılan yöntem, order booktan miktarı seçerek emir vermektir. Aşağıda iki yönteme genel bir bakış yer almaktadır.

Varlık oranını belirleyerek, sistem order bookta seçilen fiyata ve belirli bir varlık oranına
göre bir emir verir;

Order booktan miktar seçerek, sistem seçilen fiyat ve order booktaki miktara (veya toplam miktara) göre bir emir girecektir.

Kullanıcı bir makeri takip ettiğinde, her iki yöntemde de limit emirleri verilecektir.

Varlık oranı belirlendiğinde, varlıklar 0'dan büyük olduğu ve emir miktarı gereken minimum tutarı aştığı sürece emir başarılı olacaktır;

Order booktan miktar seçerken, bakiye seçilen emir miktarından küçükse, emir başarısız olabilir.

Taker olarak, IOC siparişleri her iki yöntemle de verilebilecektir.

Varlık oranını belirleyerek, varlık oranı ile temsil edilen tutar, order bookta seçilen toplam tutardan büyükse, emir kısmen doldurulabilir veya kısmen geri çekilebilir;

Emir defterinden tutar seçildiğinde, hesaptaki mevcut varlıklar emir defterinde seçilen toplam tutardan büyükse, emir anında gerçekleştirilecektir.

IOC emirleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Desteğiniz için teşekkürler!

Huobi daha iyi ürünler ve daha iyi servisler için size hizmet etmeye devam edecektir!

Huobi Global

19 Eylül 2019