Introduction of Spot trading order types

Spot işlemler aşağıdaki 6 emir türünü destekler: limit emri, piyasa emri, stop-limit emri, Tetikleme emri, gelişmiş limit emri ve takip eden zarar durdur emri. Son ikisi, gelişmiş limit emri ve takip eden zarar durdur emri, yalnızca API'de mevcuttur.

Limit emri:

Limit emri, kullanıcının emir boyutunu ve kabul edilebilir en yüksek teklif fiyatını veya en düşük talep fiyatını belirlediği anlamına gelir. Yalnızca piyasa fiyatı, limit emri fiyat aralığına düşmesi halinde emir yerine getirilir.  

Limit emri için bid fiyatı, en son fiyatın %110'undan daha yüksek olarak belirlenemez;

Limit emri için ask fiyatı, en son fiyatın %90'ından daha düşük olarak belirlenemez.

Piyasa emri:

Piyasa emri, kullanıcının en hızlı şekilde emri yerine getirme için mevcut piyasada en uygun fiyattan alım veya satımı derhal gerçekleştirmesi anlamına gelir. Piyasa emirleri, en güncel piyasa fiyatından %10 daha yüksek veya daha düşük fiyatlarla gerçekleştirilemez, bu aralığın ötesindeki piyasa emirleri otomatik olarak iptal edilecektir.

Stop-limit emri:

Stop-limit emri, kullanıcının önceden belirlediği tetikleme fiyatı, emir fiyatı ve emir boyutu anlamına gelir. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem otomatik olarak limit fiyattan ve kullanıcının kârını korumasına veya kayıplarını azaltmasına yardımcı olmak için kullanıcı tarafından önceden belirlerlenmiş emir boyutundan bir emir verir.   

Bid fiyatı, tetikleme fiyatının %110'undan daha yüksek olamaz.

Ask fiyatı, tetikleme fiyatının %90'ından daha düşük olamaz.      

Tetikleme emri:

Tetikleme emri, kullanıcının tetikleme fiyatını, emir fiyatını ve emir boyutunu önceden belirlediği anlamına gelir. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem otomatik olarak kullanıcı tarafından önceden belirlenen emir fiyatından ve emir  boyutundan bir emir verir.

1.     Tetikleme emri, "limit emri" ve "piyasa emri" olmak üzere 2 emir türünü destekler. Spot işlemler ve Marjin işlemleri için ilgili işlevler sağlanmıştır (Tek bir tıklamayla marjin emri verme, şu an için henüz desteklenmemektedir).

2. Bir tetikleme emri tetiklenmeden önce, emre karşılık gelen fonlar dondurulmayacaktır; ancak tetiklendikten sonra, emre karşılık gelen varlıklar dondurulacaktır.

3. Bir tetikleme emri yüzde yüz tetiklenir diye bir durum söz konusu değildir. Fiyat, hesap bakiyesi, işlem çiftlerinin listeden çıkarılması, ağ hataları veya sistem yükseltmeleri vb. gibi faktörlerden etkilenen bir tetikleme emri tetiklenemeyebilir.

4. Bir tetikleme emri tetiklendikten sonra illa ki yerine getirilecek diye birşey söz konusu değildir. Piyasa oldukça değişken olduğunda ve fiyat keskin bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde, tetikleme emrinin tetiklediği limit emri veya piyasa emri, piyasanın etkisi nedeniyle yerine getirilmeyebilir.

(1) Limit emri için tetikleme emri kullanıcı tarafından önceden belirlenen limit fiyattan verilir. Tamamen o zamanki piyasa koşullarına bağlı olarak emrin gerçekleştirilmesine dair hiçbir güvence yoktur. Bid fiyatı, mevcut piyasa fiyatından düşükse veya ask fiyatı mevcut piyasa fiyatından yüksekse, emir piyasa fiyatından verilecektir.

(2) Piyasa emri için, tetikleme emri mevcut piyasa fiyatından ve kullanıcı tarafından önceden belirlenen emir boyutu üzerinden verilecektir. Tamamen o zamanki piyasa koşullarına bağlı olarak emrin gerçekleştirilmesine dair hiçbir güvence yoktur.

Tetikleme fiyatı: Piyasa fiyatı, tetikleme fiyatına ulaştığında, emir tetiklenecek ve verilecektir.

Emir fiyatı: yani seçilen emir türü altındaki bid fiyatı ve ask fiyatıdır. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, emir otomatik olarak belirlenen fiyattan verilir; limit emri seçilirse, sistem tarafından otomatik olarak emrin verildiği fiyat, belirlenen bid/ask fiyatı olur; piyasa emri seçilirse, sistem tarafından otomatik olarak emrin verildiği fiyat, tetiklendiğinde piyasa fiyatı olur.

Emir boyutu: Tetikleme emri tetiklendikten sonraki emrin boyutudur; limit emri seçilirse, boyut kullanıcı tarafından belirlenen alış/satış miktarı olacaktır; piyasa emri seçilirse, boyut, kullanıcı tarafından alış/satış sırasında belirlenen toplam alış/satış tutarı olacaktır.

Gelişmiş limit emri:

Limit emri için 3 yürütme politikası vardır: "Yalnızca-Maker (Yalnızca Gönder)", "Tümünü gerçekleştir veya tümünü iptal et (Ver veya Bitir)", "Derhal ver ve kalanları iptal et (Dehal veya İptal)"; Bir yürütme politikası seçilmediğinde, bir limit emri varsayılan olarak "her zaman geçerli” olacaktır.

Yalnızca-Maker (Yalnızca gönder) emri piyasaya hemen verilmeyecektir. Böyle bir emir, derhal mevcut emir tarafından verilirse, kullanıcının her zaman Maker olmasını sağlamak için bu emir iptal edilecektir.

Bir IOC emri, piyasaya hemen verilmeyecektir, verilmeyen kısım derhal iptal edilecektir.

Bir FOK emri, tam olarak verilemezse, derhal tamamen iptal edilecektir.

Takip emri:

Takip emri, büyük bir piyasa düzeltmesi durumunda piyasaya önceden belirlenmiş bir emri gönderme stratejisini ifade eder. Sözleşme piyasa fiyatı, tetikleme koşullarını ve kullanıcı tarafından belirlenen düzeltme oranını karşıladığında, böyle bir strateji, kullanıcı tarafından belirlenen fiyattan (Optimal N fiyatı, Formül fiyatı) bir limit emri vermek için tetiklenecektir. Ana senaryolar, fiyat bir destek seviyesine ulaşıp geri döndüğünde satın almak veya fiyat bir direnç seviyesine ulaşıp düştüğünde satmaktır.

Tetikleme fiyatı: tetikleme stratejisini belirleyen koşullardan biridir. Almak için ön koşul: tetikleme fiyatı < en son fiyat; satmak için ön koşul: tetikleme fiyatı > en son fiyat olmalıdır.

Düzeltme oranı: tetikleme stratejisini belirleyen koşullardan biridir. Düzeltme oranı, %0'dan büyük ve %5'ten yüksek olmamalıdır. Hassasiyet, örneğin %1,1 gibi bir yüzdenin 1 ondalık basamağı olmalıdır.

Emir boyutu: strateji tetiklendikten sonra bir limit emrinin boyutu.

Emir türü (Optimal N fiyatları, Formül fiyatı): Strateji tetiklendikten sonra bir limit emrinin kotasyon türüdür.

Emir yönü: strateji tetiklendikten sonra bir limit emrinin alış veya satış yönü.

Formül fiyatı: piyasadaki en düşük fiyatın (1 + düzeltme oranı) veya piyasadaki en yüksek fiyatın (1 - düzeltme oranı) ile çarpılarak piyasaya verilen bir limit emrinin, takip emri başarıyla tetiklendikten sonraki fiyatıdır.

En düşük (en yüksek) fiyat: Strateji tetiklenene kadar, stratejiden sonra piyasadaki en düşük (en yüksek) fiyat kullanıcı için belirlenir.

 

Tetikleme koşulları:

Alış emirleri, şu koşulları karşılamalıdır: tetikleme fiyatı ≥ minimum fiyat ve minimum fiyat * (1 + düzeltme oranı) ≤ en son piyasa fiyatı

Satış emirleri, şu koşulları karşılamalıdır: doğrulama fiyatı ≤ en yüksek fiyat ve en yüksek fiyat * (1 - düzeltme oranı)≥ en son piyasa fiyatı