Üçüncü Taraf DApp'lerin Kullanımına İlişkin Sorumluluk Reddi

İletişim kolaylığı açısından  bu sorumluluk reddi beyanında Platform, "biz" olarak anılacaktır. Platforma kaydolan gerçek kişiler veya diğer kuruluşlar, bu Platformun kullanıcısı olarak kabul edilir ve sorumluluk reddinde "siz" olarak anılır. Üçüncü taraf merkezi olmayan uygulamaları (burada “üçüncü taraf DApp'ler” olarak anılacaktır) kullanmanın içerdiği riskleri burada size hatırlatıyoruz.

 

1. Bu Platformda herhangi bir üçüncü taraf DApp kullanımınız kişisel kararınızdır ve bizden herhangi bir tavsiyeye dayanmaz.

2. Herhangi bir üçüncü taraf DApp'in ve bunlarla ilişkili hizmetlerin denetiminden sorumlu değiliz ve ilgili teknoloji ve bilgilerin geçerliliği, tutarlılığı, doğruluğu, güvenilirliği, kalitesi, kararlılığı, eksiksizliği ve/veya güncelliği konusunda herhangi bir taahhüt veya garanti vermiyoruz.

3. Üçüncü taraf DApp'leri ve bunlarla ilişkili hizmetleri kullanma tercihinizden kaynaklanan tüm sonuçlardan yalnızca siz sorumlusunuz.

4. Herhangi bir üçüncü taraf DApp ve ilgili hizmetlerinin bulunduğunuz bölgedeki geçerli yasalara, düzenlemelere ve ilgili politika gereksinimlerine uyup uymadığı konusunda kendi kararınızı ve değerlendirmenizi yapmalısınız. Bu konuda, bulunduğunuz bölgedeki yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uymanızı tavsiye etmek dışında herhangi bir tavsiye ve görüş sunmuyoruz.

5. Yasal sorunlar, sözleşme yükümlülüğü sorunları ve ekonomik kayıp sorunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf DApp'leri kullanımınızdan kaynaklanan sonuçlar ve olaylar, siz ve ilgili üçüncü taraf DApp arasında çözülecektir. Üçüncü taraf DApp'leri kullanma tercihinizden kaynaklanan herhangi bir sonucun veya anlaşmazlığın çözümünden sorumlu değiliz.

6. Kişisel bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan herhangi bir üçüncü taraf DApp ile paylaşmayacağız. Onayınızı aldığımızda, herhangi bir üçüncü taraf DApp'in kişisel bilgilerinize erişiminden kaynaklanan tüm yasal yükümlülükler ve anlaşmazlıklardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız ve bu tür yükümlülükler ve anlaşmazlıklar siz ve ilgili üçüncü taraf DApp arasında çözülecektir.

 

Platformumuzdaki üçüncü taraf DApp'lere erişim sağlamamız, herhangi bir üçüncü taraf DApp'i veya ilgili hizmetlerini kullanmak için herhangi bir tavsiye, teşvik, onay veya tavsiye anlamına gelmez.