,Lunyr 是一个基于以太坊技术的开放式百科全书, 在Lunyr上为相关词条贡献数据或信息的用户将会获得一定的Lunyr代币奖励。他们的目标是成为可靠及精确的互联网信息时代的起点,其长期目标是发展一个可供开发者用来发展新一代去中心化的人工智能, 虚拟现实,增强现实等应用的基于API的知识信息库。 比特币,比特币(Bitcoin,简称BTC)是目前使用最为广泛的一种数字货币,它诞生于2009年1月3日,是一种点对点(P2P)传输的数字加密货币,总量2100万枚。比特币网络每10分钟释放出一定数量币,预计在2140年达到极限。比特币被投资者称为“数字黄金”。比特币依据特定算法,通过大量的计算产生,不依靠特定货币机构发行,其使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学设计确保货币流通各个环节安全性,可确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实拥有者转移、支付及兑现。同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。
Fav
Валюта Послед. Изм. 24h Volume
Нет истории
---/---
--- --- Больше
---
Изм.
---
24ч. Выс.
---
24ч. Низ.
---
24ч Объём
--- ---
Доступные 0.00000000 --- Депозит
---
---
Сумма сделки 0.00000000 ---
Доступные 0.00000000 --- Депозит
---
---
Сумма сделки 0.00000000 ---
  • Orderbook
  • Сделки
Книга Заявок
Ордера На Покупку
Ордера На Продажу
---
  • ---
Цена (---) Объём (---) Итого (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
Цена (---) Объём (---) Дата
ДатаПараМетодНаправлениеЦена(---)Объём(---)Сумма(---)Условие триггера ИсполненоНе исполненоДействие
Нет истории