Proof of Work là gì?

Bằng chứng công việc là một trong những phương pháp được sử dụng để đảm bảo sổ cái phân tán blockchain. Nó là phương pháp được sử dụng bởi Bitcoin để đảm bảo rằng mỗi khối được thêm vào chuỗi khối Bitcoin đều có sự đồng thuận của toàn bộ mạng lưới. Sự đồng thuận này làm cho việc giả mạo sổ cái phân tán blockchain trên thực tế là không thể.

Trong bối cảnh của Bitcoin, công việc khai thác một khối liên quan đến việc xác định một khối, khi chạy qua hàm băm SHA-256 hai lần, sẽ tạo ra một số nhỏ hơn so với mục tiêu độ khó đã cho.

Một lời giải thích thực sự đơn giản về quá trình này là hàm băm của khối trước đó trong chuỗi khối bitcoin được sử dụng làm điểm tham chiếu cho hàm băm SHA-256. Khi một khối giao dịch bitcoin mới được gửi để mạng chấp nhận, tất cả các thợ đào trên mạng sẽ chạy đua để tìm ra kết quả mà khi được xử lý thông qua SHA-256 hai lần, sẽ mang lại một con số phù hợp với tiêu chí được xác định trước bởi mạng lưới. Đó là một quá trình ngẫu nhiên (những người khai thác liên tục thay đổi một số được gọi là “nonce” cho đến khi họ nhận được kết quả) đòi hỏi một lượng đáng kể sức mạnh tính toán.

Khai thác Bitcoin Proof of Work về cơ bản là một cuộc đua lớn để tìm ra một “nonce” đáp ứng độ khó của câu đố được xây dựng dựa trên câu trả lời từ khối cuối cùng trong chuỗi khối.

Tất cả những người khai thác khác có thể kiểm tra câu trả lời bằng cách chỉ cần chạy nó một lần, ngược lại, thông qua hai hàm băm SHA-256. Giả sử không có trò chơi xấu nào, khối được chấp nhận bởi toàn mạng và được thêm vào blockchain và trở thành cơ sở cho khối tiếp theo.

Tại sao bằng chứng về công việc

Bằng chứng công việc ban đầu được khái niệm như một phương tiện ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và email spam. Bằng cách yêu cầu người gửi email thực hiện các phép tính nhỏ nhưng ngẫu nhiên (điều này rất quan trọng đối với bên nhận để kiểm tra và phê duyệt), một hệ thống có thể được tạo ra sẽ không gây gánh nặng đáng kể cho ai đó gửi một vài email. Tuy nhiên, một người gửi thư rác email sẽ thấy mình bị sa lầy bởi các yêu cầu tính toán của việc gửi hàng loạt email.

Khái niệm này không được sử dụng cho đến khi Hal Finney xây dựng hệ thống Proof of Work có thể tái sử dụng vào năm 1999. Nhà phát minh ẩn danh của Bitcoin, Satoshi Nakamoto, đã tinh chỉnh hệ thống này trong sách trắng năm 2008 của mình và triển khai nó vào năm 2009. Finney là một trong những cộng tác viên đầu tiên của Nakamoto về mã Bitcoin.

Trong mạng lưới Bitcoin, bằng chứng công việc cũng được sử dụng như một phương tiện để đưa thêm Bitcoin vào lưu thông. Điều này được thực hiện thông qua Phần thưởng khai thác bitcoin, không chỉ hoạt động như một khoản thanh toán cho các thợ đào mà còn là một cách để tăng giá trị của Bitcoin bằng cách kiểm soát nguồn cung.

Giải pháp thay thế

Bằng chứng công việc không phải là cách duy nhất để bảo mật một blockchain. Các hệ thống khác bao gồm Proof of Stake và Proof of Burn. Bằng chứng công việc thường tốn nhiều tài nguyên hơn bằng chứng cổ phần và bằng chứng đốt, nhưng nó an toàn hơn nhiều đối với các mạng nhỏ và khuyến khích sự tham gia vào nền kinh tế mã thông báo hơn là khuyến khích quyền kiểm soát mạng.


Đăng ký tài khoản giao dịch Huobi để hiểu ý nghĩa của việc mua, giao dịch và kiếm Bitcoin. Người dùng mới có thể kiếm được phần thưởng trị giá lên tới $300 với Phần thưởng chào mừng của chúng tôi! Đăng ký tài khoản ngay hôm nay >> 

vi