Chương trình liên kết toàn cầu của Huobi

Chương trình liên kết toàn cầu của Huobi là phiên bản nâng cao của Giới thiệu và kiếm chương trình được thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng tiền điện tử.

Chương trình liên kết của Huobi Global cho phép người dùng kiếm được hoa hồng cấp cao hơn từ phí giao dịch của người giới thiệu của họ. Hoa hồng được thanh toán bằng USDT, HT và Thẻ điểm vào tài khoản Exchange hoặc tài khoản Hợp đồng tương lai của người dùng và được thanh toán vào ngày hôm sau. Người dùng kiếm được hoa hồng khi người được giới thiệu của họ thanh toán phí giao dịch cho giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai ký quỹ tiền xu, hoán đổi ký quỹ tiền tệ và hoán đổi giao dịch ký quỹ USDT. 

Bất kỳ người dùng nào đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện đều có thể đăng ký để nâng cấp nhiệm vụ bậc thông qua chương trình Giới thiệu và Kiếm tiền của chúng tôi thông qua biểu mẫu web của chúng tôi:https://forms.gle/9XYfP8Z2K4S7FwAT8 hoặc qua email (chi tiết bên dưới). 

Người dùng vẫn có tùy chọn cung cấp chiết khấu phí giao dịch cho người được giới thiệu của họ thay vì giữ lại tất cả hoa hồng cho mình. Người dùng có thể đặt mức phân chia mong muốn giữa hoa hồng của chính họ và chiết khấu phí giao dịch của người được giới thiệu của họ bằng cách tạo mã giới thiệu mới trên Tham khảo và kiếm trang chương trình. 

Tầng  Tiêu chí đánh giá hàng quý 

(số liệu khối lượng giao dịch đề cập đến khối lượng giao dịch kết hợp của các phái sinh giao ngay, ký quỹ tiền xu và phái sinh ký quỹ USDT) 

Hoa hồng giao ngay hoặc Tỷ lệ hoàn lại  Khoảng thời gian đủ điều kiện về tỷ lệ hoa hồng giao ngay của người giới thiệu  Tỷ lệ hoa hồng tương lai  Thời gian đủ điều kiện về tỷ lệ hoa hồng tương lai của người giới thiệu 
Bậc 0  Đây là tầng mặc định. Không có yêu cầu đối với người dùng Huobi và không cần ứng dụng.  30%  730 ngày  30%  730 ngày 
Bậc 1  Trong ba tháng qua, người dùng đã giới thiệu 100 người dùng đăng ký mới, ít nhất 20 người trong số họ đã giao dịch giao ngay / tương lai 

 

Trong ba tháng qua, khối lượng giao dịch tích lũy của những người được giới thiệu mới đã đạt 1,5 triệu US$. 

40%  730 ngày  60%  365 ngày 
Phần 2  Trong ba tháng qua, người dùng đã giới thiệu 200 người dùng đăng ký mới, ít nhất 50 người trong số họ đã giao dịch giao ngay / tương lai 

 

Trong ba tháng qua, khối lượng giao dịch tích lũy của những người được giới thiệu mới đã đạt tới US$4 triệu. 

40%  Dài hạn  60%  730 ngày 
Bậc 3  Trong ba tháng qua, người dùng đã giới thiệu 500 người dùng đăng ký mới, ít nhất 80 người trong số họ đã giao dịch giao ngay / tương lai 

 

Trong ba tháng qua, khối lượng giao dịch tích lũy của những người giới thiệu mới đã đạt tới US$10 triệu. 

50%  Dài hạn  60%  Dài hạn 

Để có bộ điều khoản và điều kiện chi tiết hơn, vui lòng truy cập liên kết thông báo này.

Bạn mới sử dụng Huobi? Đăng ký tài khoản Huobi và nhận tới $300 dưới dạng 'Tiền thưởng chào mừng' để giúp bạn bắt đầu hành trình đầu tư của mình! Nếu bạn là người dùng hiện tại, hãy xem Kiếm tiền từ Huobi, nơi bạn có thể bắt đầu kiếm lãi từ tiền điện tử nhàn rỗi của mình!

vi