Cách chuyển tiền vào tài khoản Hợp đồng tương lai

Tài khoản Huobi Futures bao gồm tài khoản hợp đồng giao dịch ký quỹ USDT, tài khoản hợp đồng tương lai ký quỹ tiền xu và tài khoản hoán đổi giao dịch hoán đổi ký quỹ tiền tệ. Bài học này sẽ trình bày cách chuyển tiền từ tài khoản Exchange của bạn sang các tài khoản phái sinh khác nhau chỉ trong một vài bước đơn giản.

Chuyển tiền đến Huobi Futures

1. Từ Huobi Global trang chính, nhấp vào [Cân bằng], sau đó [Tài khoản phái sinh]. Điều này sẽ hướng bạn đến nền tảng Huobi Futures.
2. Tại đây, bạn sẽ thấy các khoản tiền hiện có và các lệnh phái sinh hiện tại của mình được chia thành ba tài khoản riêng biệt - hợp đồng ký quỹ USDT (Hợp đồng USDⓈ-M), hợp đồng tương lai ký quỹ tiền xu (Hợp đồng tương lai Coin-M) và hoán đổi giao dịch ký quỹ tiền tệ (Coin - Hoán đổi).
Chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền bằng cách nhấp vào [đô la Mỹ- Hợp đồng], [Hợp đồng tương lai Coin-M], hoặc là [Hoán đổi Coin-M].

Chuyển vào tài khoản Hợp đồng USDⓈ-M

1. Khi bạn đã chọn đúng tài khoản, hãy nhấp vào [Chuyển giao].
2. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền bằng cách nhấp vào mũi tên chỉ xuống.
3. Chỉ định loại hợp đồng cho tài khoản nhận bằng cách sử dụng mũi tên chỉ xuống.
4. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chuyển USDT vào tài khoản Hợp đồng USDⓈ-M.
5. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản.
6. Nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc chuyển giao.

Chuyển vào tài khoản Coin-M Futures

1. Khi bạn đã chọn đúng tài khoản, hãy nhấp vào [Chuyển giao].
2. Tùy thuộc vào những gì bạn định giao dịch, hãy chọn tài sản chính xác từ mũi tên chỉ xuống.
3. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Coin-M Futures.
4. Nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc chuyển giao.

Chuyển vào tài khoản Coin-M Swaps

1. Khi bạn đã chọn đúng tài khoản, hãy nhấp vào [Chuyển giao].
2. Tùy thuộc vào những gì bạn định giao dịch, hãy chọn tài sản chính xác bằng cách nhấp vào mũi tên chỉ xuống.
3. Nhập số tiền bạn muốn chuyển vào Tài khoản hoán đổi Coin-M.
4. Nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc chuyển giao.
Bạn mới sử dụng Huobi? Đăng ký tài khoản Huobi và nhận tối đa $300 dưới dạng Tiền thưởng chào mừng 'để giúp bạn bắt đầu hành trình đầu tư của mình! Nếu bạn là người dùng hiện tại, hãy xem Kiếm tiền từ Huobi, nơi bạn có thể bắt đầu kiếm lãi từ tiền điện tử nhàn rỗi của mình!
vi