Cách báo cáo lợi nhuận và tính thuế đối với tài sản kỹ thuật số của bạn

Nếu bạn cần điều hướng chế độ thuế của Pháp đối với tài sản tiền điện tử và kỹ thuật số , thì khoản đóng góp hữu ích của khách này từ Waltio là hướng dẫn hoàn hảo. Nó không nên được coi là lời khuyên đầu tư liên quan đến các loại sản phẩm và thu nhập đã đề cập, cũng như không nên đưa nó ra khỏi bối cảnh và mục đích giáo dục của nó.  
Ngày nay, hầu hết các chính phủ đã tạo hoặc đang trong quá trình tạo ra các chế độ thuế cụ thể để điều chỉnh tài sản tiền điện tử. Bước này thường được coi là cần thiết để tăng cường việc sử dụng hàng ngày và chính thống của những tài sản này, và mỗi quốc gia có chế độ thuế riêng.
Định nghĩa về tài sản kỹ thuật số: Tài sản kỹ thuật số là tài sản bao gồm dữ liệu kỹ thuật số cấp quyền sở hữu (hoặc quyền sử dụng dữ liệu đã nêu) như một phần tử thuộc tài sản của thể nhân hoặc pháp nhân. Dữ liệu không cấp quyền sử dụng như vậy không được coi là tài sản.
Định nghĩa về tài sản tiền điện tử: Tài sản tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số sử dụng mạng máy tính và dựa trên chuỗi khối. Ví dụ: sở hữu 0,5 BTC trong tài khoản của bạn trên Sàn giao dịch Huobi hoặc của riêng bạn Ví Huobi được tính là cả tài sản kỹ thuật số và tài sản tiền điện tử.
Một số quốc gia, như Pháp, có hệ thống thuế thu nhập vốn và đánh thuế các giao dịch từ tiền điện tử sang tiền pháp định cho các cá nhân - nghĩa là mua hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử, cũng như chuyển đổi từ tiền điện tử sang tiền pháp định. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, đánh thuế tất cả các giao dịch từ tiền điện tử sang tiền điện tử.
Ở các quốc gia như Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Luxembourg, cư dân trả thuế được miễn thuế đối với tài sản kỹ thuật số của họ. Tuy nhiên, các cơ quan thuế ở Đan Mạch - cùng với Úc, Tây Ban Nha và Mỹ - đã bắt đầu thực thi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những người nộp thuế muộn. Vào năm 2019, IRS (Sở Thuế vụ) đã thực hiện hơn 10.000 cuộc kiểm tra thuế đối với các giao dịch tiền điện tử.

4 phương pháp tính thuế

1. Thuế cố định (FT): Thuế cố định là một loại thuế tỷ lệ duy nhất đối với lãi vốn của một tài sản, Ví dụ: Ở Pháp, thuế suất này là 30% đối với cá nhân. Thí dụ:
Tháng 1 năm 2017: Bạn mua 1 BTC với giá € 920
Tháng 12 năm 2018: Bạn mua 1 BTC với giá € 3,400
Tháng 12 năm 2018: Bạn bán 1 BTC với giá € 3,600
Tổng tiền mặt (tổng số tiền đã đầu tư): € 920 + € 3,400 = € 4,320
Tổng giá trị danh mục đầu tư vào tháng 12 năm 2018: 2 BTC x € 3,600 = € 7,200
Giá bán: € 3,600
Tổng giá trị gia tăng: 7.200 € - 4.320 € = 2.880 €
Thu nhập vốn ròng nhận được: € 3,600 số tiền bán - (€ 4,320 tiền mặt x € 3,600 số tiền bán hàng / € 7.200 tổng giá trị danh mục đầu tư) = € 1,440.
Khi rút € 3,600, € 1,440 bao gồm giá trị gia tăng. Tại Pháp, bạn sẽ trả 30% là 1,440 €, tức là 432 €.
2. Nhập trước, xuất trước (FIFO): Theo thuật ngữ tiền điện tử, phương pháp FIFO coi những đồng tiền cuối cùng bạn mua giống với những đồng tiền đầu tiên bạn đã bán. Thí dụ:
Tháng 1 năm 2017: Bạn mua 1 BTC với giá € 920
Tháng 12 năm 2018: Bạn mua 1 BTC với giá € 3,400
Tháng 12 năm 2018: Bạn bán 1 BTC với giá € 3,400 € và mua € 3,400 ETH
Nếu chúng tôi áp dụng phương pháp FIFO, lần nhập đầu tiên là € 920 và lần thoát đầu tiên là € 3,400. Do đó, bạn sẽ bị đánh thuế trên € 3,400 - € 920 = € 2,480.
3. Cuối cùng vào, ra trước (LIFO): Theo thuật ngữ tiền điện tử, phương pháp LIFO coi những đồng tiền đầu tiên bạn bán giống với những đồng tiền cuối cùng bạn mua. Thí dụ:
Tháng 1 năm 2017: Bạn mua 1 BTC với giá € 920
Tháng 12 năm 2018: Bạn mua 1 BTC với giá € 3,400
Tháng 12 năm 2018: Bạn bán 1 BTC với giá € 3,400 € và mua € 3,400 ETH
Nếu chúng tôi áp dụng phương pháp LIFO, lần nhập cuối cùng là € 3,400 và lần thoát đầu tiên là € 3,400. Do đó, bạn sẽ bị đánh thuế trên € 0.
4. Cơ sở chi phí bình quân (ACB): ACB có nghĩa là, khi tính toán lãi vốn trên tiền điện tử, chi phí trung bình của tiền điện tử được sử dụng làm cơ sở chi phí và được khấu trừ từ số tiền thu được từ việc bán để tính toán mức tăng vốn tổng thể. Thí dụ:
Tháng 1 năm 2017: Bạn mua 1 BTC với giá € 920
Tháng 12 năm 2018: Bạn mua 1 BTC với giá € 3,400
Tháng 12 năm 2018: Bạn bán 1 BTC với giá € 3,400
ACB: (€ 3,400 + € 920) / 2 = € 2,160 €
Giá trị gia tăng: € 3,400 - € 2,160 = € 1,240

6 loại thu nhập mới khác nhau

Có ba nhóm giao dịch chính: gửi tiền , rút tiềntrao đổi . Ví dụ về các loại thu nhập mới khác nhau bao gồm:
1. Đặt cọc: Cố định và khóa tài sản kỹ thuật số để tham gia vào hoạt động của blockchain bằng chứng cổ phần (PoS) và mạng của nó. Hoạt động này cho phép chủ sở hữu tạo ra phần thưởng một cách thụ động bằng cách đơn giản là từ bỏ việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của mình trong một khoảng thời gian nhất định, được xác định hoặc theo cách khác. Các sản phẩm như vậy có sẵn trên Đặt cược trên HuobiKiếm tiền từ Huobi.
2. Cho vay: Cho vay tài sản kỹ thuật số với một giao thức hoặc nền tảng nhằm mục đích cung cấp thanh khoản chống lại lãi suất trong một thời gian nhất định. Mỗi chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số có thể vay. Giao dịch minh bạch vì thông tin cần thiết được ký kết vào hợp đồng thông minh. Hoạt động cho vay tài sản kỹ thuật số có thể được thực hiện thông qua nhiều hoặc ít giao thức phi tập trung hoặc một trung gian tập trung. Ví dụ, Các khoản cho vay tiền điện tử trên Huobi hoạt động như một trung gian trên nền tảng.
3. Airdrop: Phân phối miễn phí mã thông báo kỹ thuật số để thanh khoản hoặc cho các mục đích giao tiếp trên dịch vụ. Thông thường, một hành động sơ bộ nhất định là cần thiết để có thể hưởng lợi từ hoạt động này (số tiền giao dịch, số tiền ký quỹ tối thiểu, sử dụng một dịch vụ cụ thể trên nền tảng, đăng ký tài khoản mạng xã hội, bản tin, v.v.). Huobi Primepool cung cấp một ví dụ về loại thu nhập này.
4. Phái sinh: Hợp đồng phái sinh, hay hợp đồng tương lai tài chính, là hợp đồng giữa hai bên đồng ý về giá của một tài sản. Giao dịch đòn bẩy về cơ bản bao gồm việc vay tiền từ một nhà môi giới để tăng lợi tức đầu tư (ROI) của anh ta. Đây là một thành phần thiết yếu cho hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy. Trên Huobi, Huobi Phái sinh là nơi mà các nhà giao dịch phái sinh nên thực hiện những bước đầu tiên của họ.
5. Quyên góp: Hành động từ bỏ quyền sở hữu một cách tự do và vô cớ đối với một thứ gì đó (trong trường hợp này là tài sản kỹ thuật số) cho một người nào đó. Để quyên góp tài sản kỹ thuật số, chỉ cần gửi số tiền mong muốn đến địa chỉ tiền điện tử của người nhận, tuân thủ các thủ tục khai báo và thanh toán phí quyên góp nếu có. Trên Huobi, bạn có thể gửi và rút tiền điện tử của mình đến các sàn giao dịch hoặc địa chỉ cá nhân khác của bạn hoặc đến địa chỉ của người khác bất kỳ lúc nào.
6. Vay vốn: Quy trình chặn một tài sản kỹ thuật số làm tài sản thế chấp để có thể vay các tài sản kỹ thuật số khác trong một khoảng thời gian nhất định, đổi lại bạn phải trả lãi suất. Các khoản cho vay tiền điện tử trên Huobi cung cấp cho người dùng một khả năng như vậy.
Vì tất cả các loại thu nhập này đều bị đánh thuế theo các cách khác nhau, sẽ rất hữu ích nếu có quyền truy cập vào phần mềm tự động đăng ký chúng để tính các khoản thuế phải nộp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sản phẩm tiền điện tử khó đăng ký và bị quản lý thuế kém hiểu biết, (bao gồm các sản phẩm từ DeFi, hoán đổi, cho vay, bể thanh khoản và các sản phẩm phức tạp khác). Ví dụ, ở nhiều quốc gia, không có chế độ thuế đối với NFT.
Để tính toán và khai báo thu nhập tiền điện tử của bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến của kế toán viên hoặc sử dụng Waltio, Phần mềm hàng đầu của Pháp để tính lãi vốn trên tài sản kỹ thuật số (sử dụng mã 10HUOBI <3 để được chiết khấu 10%). Đừng ngần ngại liên hệ với luật sư thuế hoặc kế toán ở quốc gia của bạn để có thêm thông tin về chế độ thuế của chính phủ đối với tài sản kỹ thuật số hoặc có cơ hội đọc Của Waltio sách trắng được nghiên cứu kỹ lưỡng từ 20202021.
Bạn mới sử dụng Huobi? Đăng ký tài khoản Huobi và nhận tới $300 dưới dạng 'Tiền thưởng chào mừng' để giúp bạn bắt đầu hành trình đầu tư của mình! Nếu bạn là người dùng hiện tại, hãy xem Kiếm tiền từ Huobi, nơi bạn có thể bắt đầu kiếm lãi từ tiền điện tử nhàn rỗi của mình!
vi