Cách mở các lệnh giao ngay khác nhau trên Huobi Global

Bạn đã sẵn sàng để mở một lệnh khi bạn tin chắc về giá tương lai của mã thông báo và muốn tham gia vào biến động giá đó. Mở giao dịch không phải là một nhiệm vụ phức tạp - Huobi Global có bốn tùy chọn đặt hàng giao ngay khác nhau, mỗi tùy chọn chỉ yêu cầu thông tin tối thiểu để tiếp tục.
Bài học này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách mở các lệnh giao ngay khác nhau trên Huobi Global.
Bạn cũng có thể muốn tìm hiểu thêm với các bài học cho Người mới bắt đầu sau:

Bước đầu tiên: Mở một lệnh giao ngay

1. Mở Huobi Global giao diện giao dịch bằng cách nhấp vào [Giao dịch giao ngay], sau đó [Đổi].
2. Chọn một cặp giao dịch từ thanh 'Tìm kiếm' hoặc danh sách.
Xin lưu ý rằng bài học này sử dụng cặp BTC / USDT làm ví dụ. Ngoài ra, chỉ có bên 'Mua' được sử dụng để chứng minh việc mở các lệnh giao ngay. Để mở lệnh 'Bán', bạn có thể sử dụng thông tin tương tự ở phía bên phải của bảng điều khiển đặt lệnh.

Mở một lệnh giới hạn

1. Nhấp vào [Giới hạn] trên giao diện giao dịch Huobi Global.
2. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt hàng ở một mức giá cụ thể. Lệnh giới hạn không diễn ra ngay lập tức - sàn giao dịch đặt chúng vào sổ đặt hàng, sau đó lệnh được kích hoạt ngay khi giá phù hợp.
Để mở một lệnh giới hạn, hãy chọn giá mà lệnh sẽ được kích hoạt bằng cách nhấp vào 'Giá' và nhập giá trị chính xác. Bạn cũng cần chọn số tiền bạn muốn đặt cho giao dịch bằng cách nhấp vào 'Số lượng' và nhập giá trị chính xác. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thanh trượt màu xanh lục để chọn phân bổ 25%, 50%, 75% hoặc 100% của nội dung của bạn.
3. Khi bạn đã nhập đúng số tiền và xác nhận rằng bạn muốn mở giao dịch, hãy nhấp vào [Mua BTC].

Mở lệnh thị trường

1. Nhấp vào [Chợ] trên Huobi Global giao diện giao dịch.
2. Khi một lệnh thị trường được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể, bạn chỉ phải nhập số tiền bạn muốn đầu tư. Bạn có thể nhập hoặc sử dụng thanh trượt màu xanh lục để chọn phân bổ 25%, 50%, 75% hoặc 100% trong nội dung của bạn.
3. Khi bạn đã nhập đúng số tiền và xác nhận rằng bạn muốn mở giao dịch, hãy nhấp vào [Mua BTC].

Mở một lệnh giới hạn dừng

1. Nhấp vào [Giới hạn dừng] trên Huobi Global giao diện giao dịch.
2. A lệnh giới hạn dừng bao gồm giá dừng và giá giới hạn. Giá dừng là giá kích hoạt lệnh giới hạn và giá giới hạn là giá của lệnh giới hạn đó. Vì vậy, khi giá đạt đến mức giá dừng được chỉ định, sàn giao dịch sẽ tự động đặt lệnh giới hạn vào sổ lệnh.
Nêu giá dừng ('Dừng'), giá giới hạn ('Giá') và số tiền bạn muốn đặt cho giao dịch ('Số tiền') bằng cách nhấp vào các ô tương ứng và nhập các giá trị chính xác. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thanh trượt màu xanh lục để chọn phân bổ 25%, 50%, 75% hoặc 100% của nội dung của bạn.
3. Khi bạn đã nhập đúng số tiền và xác nhận rằng bạn muốn mở giao dịch, hãy nhấp vào [Mua BTC].

Mở lệnh kích hoạt

1. Nhấp vào [Thứ tự kích hoạt] trên Huobi Global giao diện giao dịch.
2. Với lệnh kích hoạt, lệnh của bạn sẽ tự động được đặt khi giá thị trường khớp với giá kích hoạt ('Dừng').
Nêu giá kích hoạt ('Dừng'), giá giới hạn ('Giá') và số tiền bạn muốn đặt cho giao dịch ('Tổng') bằng cách nhấp vào ô tương ứng và nhập giá trị phù hợp. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thanh trượt màu xanh lục để chọn phân bổ 25%, 50%, 75% hoặc 100% của nội dung của bạn.
3. Lệnh kích hoạt có thể được sử dụng để tạo lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường. Trong trường hợp là lệnh giới hạn, lệnh kích hoạt hoạt động giống như lệnh giới hạn dừng. Nhấp vào mũi tên chỉ xuống trong trường 'Giá' để chọn lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường.
4. Khi bạn đã nhập đúng số tiền và xác nhận rằng bạn muốn mở giao dịch, hãy nhấp vào [Mua BTC].
Bạn mới sử dụng Huobi? Đăng ký tài khoản Huobi và nhận tối đa $300 dưới dạng Tiền thưởng chào mừng 'để giúp bạn bắt đầu hành trình đầu tư của mình! Nếu bạn là người dùng hiện tại, hãy xem Kiếm tiền từ Huobi, nơi bạn có thể bắt đầu kiếm lãi từ tiền điện tử nhàn rỗi của mình!
vi