Risks of derivatives trading on Huobi Futures

Giao dịch phái sinh với Huobi Futures có đòn bẩy và rủi ro cao. Ngoài những rủi ro đầu tư tiền điện tử mà chúng tôi đã đề cập trong một bài học trước đó, các nhà đầu tư tiền điện tử giao dịch các sản phẩm phái sinh trên Huobi Futures sẽ phải chịu các tác động như đòn bẩy làm tăng cả rủi ro và phần thưởng của bất kỳ biến động giá nào.
 
Tại Huobi Learn, chúng tôi muốn bạn đảm bảo rằng bạn hiểu tbản chất và quy tắc của các giao dịch phái sinh của chúng tôi, và quyết định có tham gia vào Huobi Futures hay không tùy theo kinh nghiệm đầu tư, mục tiêu, tình trạng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
 
Các giao dịch phái sinh của tài sản tiền điện tử chỉ phù hợp với những người có thể hiểu đầy đủ và chịu trách nhiệm về tất cả các rủi ro liên quan. Điều này bao gồm các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, các nhà đầu tư có kinh nghiệm và các lớp nhà đầu tư đủ điều kiện khác, tùy thuộc vào quy định của địa phương bạn.
 
Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng tham khảo luật và nhận tư vấn chuyên môn độc lập trước khi đăng ký các giao dịch phái sinh có đòn bẩy tài chính cao.

Rủi ro gia tăng khi giao dịch phái sinh

1. Rủi ro về giá
 
Là một sản phẩm đặc biệt có giá trị đầu tư bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, giá của tài sản kỹ thuật số có thể dao động rất lớn, điều này cũng dẫn đến biến động giá của các tài sản phái sinh. Các biến động giá của các công cụ phái sinh khó nắm bắt hơn đối với nhà đầu tư, điều này làm tăng thêm khả năng xảy ra sai sót. Nếu rủi ro này không thể được kiểm soát một cách hiệu quả, nhà đầu tư có thể bị thiệt hại phát sinh từ các quyết định giao dịch của họ.
 
2. Đòn bẩy rủi ro
 
Các nhà đầu tư cần hiểu rằng các giao dịch phái sinh được sử dụng đòn bẩy, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn. Điều này có thể dẫn đến việc buộc phải đóng các vị thế do các cuộc gọi ký quỹ hoặc cần thêm vốn để giữ các vị thế mở.
 
3. Rủi ro quy định
 
Các giao dịch phái sinh của tài sản kỹ thuật số có thể gặp rủi ro về quy định trong một số khu vực pháp lý nhất định. Các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về chính sách và môi trường pháp lý trong các khu vực pháp lý liên quan của họ để tránh thiệt hại phát sinh từ các quyết định pháp lý.
 
4. Các rủi ro có thể xảy ra khác
 
Các sản phẩm đòn bẩy cao, chẳng hạn như các sản phẩm phái sinh trên Huobi Futures, khiến thị trường gặp rủi ro về sự ổn định. Huobi Global theo dõi cẩn thận các rủi ro đối với sự ổn định của thị trường và thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đối phó với các rủi ro về ổn định thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truyền thông, tiết lộ rủi ro, ép buộc thiếu trọng lượng, buộc thanh lý, v.v. và sẽ đưa ra giải thích bằng văn bản cho người dùng của chúng tôi cho các hành động được thực hiện trong vấn đề này.
 
Các quy tắc giao dịch phái sinh của Huobi Futures, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ số điều chỉnh, ngày đến hạn và quy tắc sản phẩm, có thể được sửa đổi theo Thỏa thuận người dùng của Huobi Global và Huobi Futures.
 
Nếu các thay đổi về quy tắc sản phẩm cần được thực hiện, người dùng phải thực hiện tất cả các điều chỉnh cần thiết đối với các vị trí và chiến lược giao dịch của họ. Huobi Global có nghĩa vụ thông báo cho người dùng thông qua thông báo trên trang web chính thức hoặc thông báo SMS và người dùng sẽ tự chịu mọi tổn thất hoặc lợi nhuận có thể phát sinh từ đó.
 
Hãy đọc của chúng tôi Nhắc nhở về rủi ro trong tương lai để biết đầy đủ chi tiết và bạn sẽ được yêu cầu xác nhận Thỏa thuận người dùng và Lời nhắc rủi ro của chúng tôi khi bạn kích hoạt tài khoản Hợp đồng tương lai của bạn.
 
Bạn mới sử dụng Huobi? Đăng ký tài khoản Huobi và nhận tối đa $300 dưới dạng Tiền thưởng chào mừng 'để giúp bạn bắt đầu hành trình đầu tư của mình! Nếu bạn là người dùng hiện tại, hãy xem Kiếm tiền từ Huobi, nơi bạn có thể bắt đầu kiếm lãi từ tiền điện tử nhàn rỗi của mình!
vi