,Smartshare是个旨在通过重塑物联网价值生态以及数据价值的智能可信的去中心化区块链技术平台。当前的物联网终端及有此产生数据量级与日俱增,对于物联网企业来说,其面临的商业模式的创新越来越紧迫,它不仅仅是指完善公众熟知的框架及简化原有的商业模式,更是为了从新的、基于新的技术新机遇中获得竞争优势,因此我们认为物联网企业需要从根本上变革他们传统的价值创造与价值获取的方式。另一方面,由终端设备产生的及人与终端共同行为产生的数据越来越多,但数据的价值从未被真正的归属、评估、量化和使用。用户作为数据的生产者却从未拥有它并因此而受益,且数据价值被割裂成孤岛没有有效的互通机制。但我们认为用户及终端共同行为产生的数据是人类生活中最有价值的数据之一,Smartshare将通过自主开发的物联网智能终端行业公链技术和解决方案,实现物联网行业生态价值重构和数据价值的确权和交易。 比特币,比特币(Bitcoin,简称BTC)是目前使用最为广泛的一种数字货币,它诞生于2009年1月3日,是一种点对点(P2P)传输的数字加密货币,总量2100万枚。比特币网络每10分钟释放出一定数量币,预计在2140年达到极限。比特币被投资者称为“数字黄金”。比特币依据特定算法,通过大量的计算产生,不依靠特定货币机构发行,其使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学设计确保货币流通各个环节安全性,可确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实拥有者转移、支付及兑现。同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。
Valor Estimado
--- BTC ≈ ---
Moneda Precio Cambio
---/---
--- --- Más
--- ≈ ---
Cambio
---
24H High
---
24H Low
---
24H Volume
--- ---
Disponible 0.00000000 --- Depositar
---
---
Total 0.00000000 ---
Disponible 0.00000000 --- Depositar
---
---
Total 0.00000000 ---
  • Orderbook
  • Transacciones
Compra/Venta
Pedidos de Compra
Pedidos de Venta
---
  • ---
Precio (---) Cantidad (---) Suma (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
Precio (---) Cantidad (---) Fecha
FechaParesMétodoTipoPrecio(---)Cantidad(---)Total(---)Condición EjecutadoNo ejecutadoAcciones
No Récords